doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman
doc. dr. sc.
Romea Manojlović Toman

Romea Manojlović diplomirala je 2008. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (diploma magna cum laude), a doktorirala 2014. na temu Utjecaj odabranih organizacijskih varijabli na mjerenje učinka upravnih organizacija.

Akademske godine 2007/08 dobila je Rektorovu nagradu za rad Harmonizacija lokalne samoupravu u Hrvatskoj, Italiji I Sloveniji (koautorica sa Dariom Dubajić).

2008. je radila kao odvjetnički vježbenik, a od veljače 2009. radi kao asistentica na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članica je Instituta za javnu upravu i izvršna urednica znanstveno-stručnog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration.

Autorica i suautorica je većeg broja znanstvenih radova te je sudjelovala na konferencijama u zemlji i inozemstvu.

Područja interesa: javni menadžment, lokalna samouprava, europski upravni prostor, upravljanje ljudskim potencijalima 

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2008

Godina doktoriranja: 2014

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 247
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Četvrtkom od 13.30-15h.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Uredničke knjige
 

1. Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi / Koprić, Ivan; Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2016 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Erent Sunko, Zrinka; Manojlović Toman, Romea; Giljević, Teo.
Model atenskog polisa – korijen suvremenog merit-sustava i službeničke etike? // Normalizacija statusa javnih službenika - rješenje ili zamka / Marčetić, Gordana ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović Toman, Romea (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2019. Str. 265-300.

2. Koprić, Ivan; Škarica, Mihovil; Manojlović Toman, Romea.
Local Public Services and Austerity Measures in Croatia: Adaptations of the Resilient Social Model through the Central-Local Power and Blame Games // Local Public Services in Times of Austerity across Mediterranean Europe / Lippi, Andrea ; Tsekos, Theodore N. (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2019. Str. 167-191.

3. Marčetić, Gordana; Manojlović Toman, Romea.
Plaćanje prema radnom izvršenju državnih službenika u teorijskoj i komparativnoj perspektivi // Normalizacija statusa javnih službenika - rješenje ili zamka / Marčetić, Gordana ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović Toman, Romea (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2019. Str. 129-176.

4. Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Evaluating the impact of decentralisation on local public management modernisation in Croatia // Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results / Koprić, Ivan ; Wollmann, Hellmut ; Marcou, Gerard (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2018. Str. 261-277.

5. Manojlović Toman, Romea; Vukojičić Tomić, Tijana.
Načelo demokracije Europske povelje o lokalnoj samoupravi i sudjelovanje građana u hrvatskoj lokalnoj samoupravi // Europeizacija hrvatske lokalne samouprave / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2018. Str. 343-371.

6. Đulabić, Vedran; Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Utjecaj instrumenata javnog menadžmenta na odnose građana i uprave // GRAĐANI, JAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA: POVJERENJE, SURADNJA, POTPORA / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017. Str. 437-460.

7. Koprić, Ivan; Dubajić, Daria; Vukojičić Tomić, Tijana; Manojlović, Romea.
Croatia: Elections for Weak Counties When Regionalization Is Not Finished Yet // Regional and National Elections in Eastern Europe:Territoriality of the Vote in Ten Countries / Arjan H. Schakel (ur.).
London : Palgrave Macmillan UK, 2017. Str. 59-81.

8. Manojlović, Romea.
Rad predstavničkog tijela // Priručnik za članove predstavničkih tijela jedina samouprave / Ivanović, Mladen (ur.).
Zagreb : Udruga općina u Republici Hrvatskoj, 2013.. Str. 43-60.

9. Marčetić, Gordana; Manojlović, Romea.
Codes of Ethics and Codes of Conduct for Public and Civil Servants in Anglo-Saxons and Ex- Yugoslavian Countries – Can a Common Pattern be found? // Social and Cultural Implications of Multiculturalism/ Implications sociales et culturelles du multiculturalisme / Kostadinov, Biljana ; Matas, Gordan (ur.).
Split : Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD) ; Filozofski fakultet u Splitu, 2010-2011. Str. 65-88.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Džinić, Jasmina; Manojlović Toman, Romea.
Analysis of Academic Papers on Quality and Performance Management in Public Administration. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 68 (2018) , 2; 243-273 (članak, znanstveni).

2. Manojlović, Romea.
Strategic Management and Performance Measurement – A Connected or Disconnected Duo? Evidences from Croatian Public Administration. // International Public Administration Review. 15 (2017) , 1; 11-31 (članak, znanstveni).

3. Manojlović, Romea.
Pravno uređenje mjerenja učinka u hrvatskoj državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. // Pravni vjesnik. 32 (2016) , 1; 7-28 (članak, znanstveni).

4. Manojlović, Romea.
Organizational Size as a Determining Factor of Performance and Quality Measurement: Lessons for the Croatian Local Self-Government. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 16 (2016) , 2; 237-266 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

5. Manojlović, Romea.
Javna uprava i politički sustav Savezne Republike Njemačke: modernizacija kroz očuvanje tradicije. // Hrvatska i komparativna javna uprava-Croatian and Comparative Public Administration. 15 (2015) , 1; 141-174 (pregledni rad, znanstveni).

6. Đulabić, Vedran; Manojlović, Romea.
Administrative Aspects of Regional and Cohesion Policy in Croatia: In Search for a Better Coordination of Parallel Processes. // Hrvatska i komparativna javna uprava-Croatian and Comparative Public Administration. 11 (2011) , 4; 1041-1074 (članak, znanstveni).

7. Manojlović, Romea.
Public Sector Reforms in Greece: Uncertain Outcome of 2010 Reforms. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 11 (2011) , 2; 337-377 (članak, znanstveni).

8. Manojlović, Romea.
Danski model novog javnog menadžmenta – može li poslužiti kao uzor Hrvatskoj?. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 4; 961-996 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Manojlović Toman, Romea; Čuljak, Ivana.
Usporedba ustrojstva lokalne samouprave u Republici Austriji i Švicarskoj Konfederaciji. // Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration. Posebni prilog uz br. 2/2019 (2019) ; 93-118 (članak, stručni).

2. Đulabić, Vedran; Manojlović, Romea.
Hrvatska i komparativna javna uprava – statistički podaci za razdoblje 2013.–2014.. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 15 (2015) , 1; 289-294 (ostalo, ostalo).

3. Đulabić, Vedran; Manojlović, Romea.
Dvije godine Hrvatske i komparativne javne uprave – statistički podaci za 2011. i 2012.. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 13 (2013) , 1; 315-322 (ostalo, ostalo).

4. Manojlović, Romea.
Konferencija Dvadeset godina diplomacije Republike Hrvatske. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 12 (2012) , 3; 948-951 (vijest, ostalo).

5. Manojlović, Romea.
Tribina Lokalna samouprava i decentralizacija. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 12 (2012) , 2; 632-635 (vijest, ostalo).

6. Daria, Dubajić; Manojlović, Romea.
Inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast: intervju s Joškom Klisovićem. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 11 (2011) , 4; 1157-1162 (intervju, ostalo).

7. Dubajić, Daria; Manojlović, Romea.
Radionica Reforma javne uprave. // Hrvatska i komparativna javna uprava-Croatian and Comparative Public Administration. 11 (2011) , 1; 269-271 (vijest, ostalo).

8. Dubajić, Daria; Giljević, Teo; Manojlović, Romea.
Norbert Wimmer: Dynamische Verwaltungslehre. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 4; 1081-1092 (prikaz, ostalo).

9. Dubajić, Daria; Manojlović, Romea.
Tribina Prijam u državnu službu – (ne)sklad između proklamiranih načela i postojeće prakse. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 1; 263-296 (vijest, ostalo).

10. Dubajić, Daria; Manojlović, Romea.
Savjetovanje Novi Zakon o upravnim sporovima i nova organizacija upravnog sudovanja. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 2; 581-613 (vijest, ostalo).

11. Dubajić, Daria; Manojlović, Romea.
Konferencija The Various Possible Status of Local Authorities / Les différents statuts possibles des autorités municipales. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 3; 879-892 (vijest, ostalo).

12. Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea; Dubajić, Daria.
Savjetovanje Instituta za javnu upravu: Novi Zakon o općem upravnom postupku: praktična pitanja i problemi primjene. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 4; 1229-1235 (vijest, ostalo).

13. Manojlović, Romea.
Lokalna samouprava u Grčkoj. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 4; 977-988 (članak, ostalo).

14. Manojlović, Romea.
The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Special Issue: A Distinctive European Model? The Neo-Weberian State, Volume 1, Number 2, Winter 2008/2009. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) (2009) ; 797-806 (prikaz, ostalo).

15. Manojlović, Romea.
Eugen Pusić (urednik): Hrvatska država i uprava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) (2009) ; 495-507 (prikaz, ostalo).

16. Manojlović, Romea; Dubajić, Daria.
Tribina Reforma službeničkog sustava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 4; 1246-1248 (vijest, ostalo).

17. Dubajić, Daria; Manojlović, Romea.
Završna konferencija CARDS 2003 projekta Potpora reformi javne uprave i državne službe. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 1; 295-297 (vijest, ostalo).

18. Manojlović, Romea.
Lokalna samouprava u Republici Italiji. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 4; 1087-1103 (članak, stručni).

19. Manojlović, Romea.
Giuseppe Pennella: L’amministrazione liberale – Appunti di lavoro. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 1; 203-210 (prikaz, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Manojlović Toman, Romea.
Sustav upravljanja učinkovitošću u Hrvatskoj i mogućnosti njegova unaprijeđenja // Upravljanje učinkovitošću u javnoj upravi. Forum za javnu upravu. / Musa, Anamarija (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2018. 19-35 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Evaluacija učinkovitosti primjene instrumenata upravljanja kvalitetom u hrvatskim jedinicama lokalne samouprave – studija slučaja // Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi : zbornik radova / Koprić, Ivan ; Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2016. 39-64 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Manojlović, Romea.
Upravljanje učinkom u hrvatskoj lokalnoj samoupravi // Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi / Koprić, Ivan ; Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2016. 65-96 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Manojlović, Romea.
Preduvjeti za funkcioniranje sustava upravljanja radnim izvršenjem službenika // Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi / Koprić, Ivan ; Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2016. 287-317 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Lalić Novak, Goranka; Manojlović, Romea; Džinić, Jasmina.
From traditional models of accountability to accountability for performance: Inter-sector comparison in Croatian public administration // Improving performance of public administration: current experiences and future perspectives.
Beograd : European policy centre, 2015. 85-105 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Manojlović, Romea.
Uvođenje strateškog planiranja u istarske jedinice lokalne samouprave // Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Istarsko gospodarstvo jučer i sutra / Križman Pavlović, Danijela ; Manente, Mara ; Perkov, Alida ; Povolo, Claudio (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu ; Sveučilište Jurja Dobrila u Puli, Universita' Ca'Foscari Venecia, 2015. 69-77 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Koprić, Ivan; Manojlović, Romea.
Participacija građana u lokalnoj samoupravi - nova hrvatska pravna regulacija i neka komparativna iskustva // Četvrti Skopsko-zagrebački pravni kolokvij: Zbornik radova / Davitkovski, Borče (ur.).
Skopje : Pravni fakultet, 2013. 9-35 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Manojlović, Romea.
Proces decentralizacije u Grčkoj - moguća iskustva za Hrvatsku // Reforma lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu - Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2013. 275-300 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Škarica, Mihovil; Manojlović, Romea; Dubajić, Daria.
Mogućnosti i izazovi hrvatskih gradova u europskom urbanom prostoru // Zbornik Akademija pravnih znanosti Hrvatske.
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Analysis of Academic Papers on Quality and Performance Management in Public Administration // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

2. Manojlović, Romea.
Public Management Modernization in Croatian Local Government // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Koprić, Ivan; Manojlović, Romea; Đurman, Petra.
Development of local democracy in Croatia – Two steps forward, one step back. Or vice versa? // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Evaluating the impact of decentralization on local public management modernization in Croatia // .
(međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

5. Manojlović, Romea.
Upravljanje učinkovitošću rada državnih službenika i mogući utjecaj na socijalni dijalog // .
(predavanje,ppt prezentacija).

6. Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Evaluation of quality improvement instruments in Croatian local governments – part one // .
(neobjavljeni rad).

7. Manojlović, Romea.
Strategic management and performance measurement – a connected or disconnected duo? Evidence from Croatian public administration // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Manojlović, Romea; Lalić Novak, Goranka.
Connection between demand and supply of performance information – study case of Croatian Parliament and public administration // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Manojlović, Romea.
Organizational size as a determinant factor for performance and quality measurement in Croatia – lessons for Croatian local self-government // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Koprić, Ivan; Dubajić, Daria; Vukojičić Tomić, Tijana; Manojlović, Romea.
Regional and National elections in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Manojlović, Romea.
Značaj i neke novine Zakona o općem upravnom postupku // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

12. Manojlović, Romea.
Reforme lokalne samouprave u Grčkoj // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija).

13. Manojlović, Romea.
Decentralization In Greece. Future Perspective or Just Illusion // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

14. Đulabić, Vedran; Manojlović, Romea.
Administrative Aspects of Regional and Cohesion Policy in Croatia: In Search for a Better Coordination of Parallel Processes // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Manojlović, Romea.
Utjecaj odabranih organizacijskih varijabli na mjerenje učinka upravnih organizacija / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 17.12. 2014., 509 str. Voditelj: Koprić, Ivan.
 
  Druge vrste radova
 

1. Manojlović, Romea.
Sažetak Foruma za javnu upravu i Zagrebačkog ekonomskog foruma “Gospodarstvo i država: zajedno u krizi“, 2014. (sažetak skupa).

2. Manojlović, Romea.
Sažetak 1. Foruma za javnu upravu FES-IJU Lokalna samouprava i decentralizacija, 2012. (sažetak skupa).

3. Manojlović, Romea.
Sažetak 2. Foruma za javnu upravu FES-IJU: Hrvatski apsorpcijski kapacitet za EU fondove: potrebe i mogućnosti, 2012. (sažetak skupa).