Tijana Vukojičić Tomić diplomirala je 1999. godine na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, završila je Poslijediplomski specijalistički studij iz lokalnog razvoja na Sveučilištu u Trentu, Italija 2005. godine, a doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2016. iz područja javnog prava i javne uprave.

Od studenog 1999. do svibnja 2005. radila je kao voditeljica projekata u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava, a potom u Hrvatskom pravnom centru kao pomoćnica voditeljice projekta do studenog 2006. Sudjelovala je kao savjetnica na projektu CARDS 2003 „Jačanje sposobnosti za upravnu decentralizaciju“. Od siječnja 2007. do prosinca 2011. radila je na Društvenom veleučilištu u Zagrebu.

Sudjeluje u nastavi na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom preddiplomskom i specijalističkom studiju javne uprave i stručnom preddiplomskom poreznom studiju te na specijalističkom poslijediplomskom studiju Javno pravo i javna uprava.

Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Suurednica je nekoliko znanstvenih i stručnih publikacija.

Sudjelovala je u više znanstvenih i stručnih projekata. Od 2020. godine voditeljica je Akademije izrazite raznolikosti u okviru projekta Europskog sveučilišta postindustrijskih gradova (UNIC) za Sveučilište u Zagrebu.

Članica je nadzornog odbora Instituta za javnu upravu i Hrvatskog pravnog centra.

Područje njezinog znanstvenog interesa posebno obuhvaća manjinska prava, reprezentativnu upravu, upravljanje razlikama, odnos uprave i građana, upravne reforme,  e-upravu i lokalne političke institucije.