doc. dr. sc. Teo Giljević
doc. dr. sc.
Teo Giljević

Teo Giljević docent je na Katedri za upravnu znanost. Doktorat znanosti stekao je 2014. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju pod nazivom Utjecaj organizacijskih varijabli na upravnu koordinaciju pod mentorstvom prof. dr. sc. Koprića.

Sudjeluje u izvođenju nastave na studijima Studijskog centra za javnu upravu i javne financije, integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju i preddiplomskom studiju socijalnog rada. 

Autor je više znanstvenih radova. Suradnik je na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata iz područja javne uprave. Dobitnik je godišnje nagrade "Eugen Pusić" za najbolji rad mladih znanstvenika za 2015. godinu.

Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Instituta za javnu upravu.

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2007

Godina doktoriranja: 2014

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 213
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Četvrtak od 11:30-13:00h

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Uredničke knjige
 

1. Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora / Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Erent Sunko, Zrinka; Manojlović Toman, Romea; Giljević, Teo.
Model atenskog polisa – korijen suvremenog merit-sustava i službeničke etike? // Normalizacija statusa javnih službenika - rješenje ili zamka / Marčetić, Gordana ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović Toman, Romea (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2019. Str. 265-300.

2. Giljević, Teo; Lopižić, Iva.
Zapošljavanje u hrvatskoj javnoj službi : što (ni)smo naučili iz europskih iskustava? // Normalizacija statusa javnih službenika : rješenje ili zamka / Marčetić, Gordana ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Lopižić, Iva (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2019. Str. 37-68.

3. Lalić Novak, Goranka; Giljević, Teo.
Integration of ‘new’ refugees in the non- immigrant countries along the Balkan route of migration - overview of legal framework and practices // Ročenka uprchlického a cizineckého práva 2017 / Jílek, Dalibor ; Pořízek, Pavel (ur.).
Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, 2018. Str. 453-470.

4. Giljević, Teo.
Impact of the Organizational Environment on Administrative Coordination: The Case of Two Croatian Ministries // European Administrative Space: Spreading Standards, Building Capacities / Koprić, Ivan ; Kovač, Polonca (ur.).
Bratislava : The Network of Institutes and Schools of Public Administration, 2017. Str. 247-264.

5. Giljević, Teo; Lalić Novak, Goranka.
Udruge kao element civilnog društva: adekvatnost pozitivnopravne regulacije i međunarodni primjeri aktivizma s naglaskom na lokalnu razinu // Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017. Str. 133-152.

6. Škarica, Mihovil; Giljević, Teo.
Inter-Municipal Cooperation in Local Service Provision: Comparative Trends and Regulatory Frameworks // Good Local Governance: Application of European standards for local public services in France and Croatia / Lhomme, Didier ; Musa, Anamarija ; De La Rosa, Stephane (ur.).
Bruxelles : Larcier, Bruylant, 2016. Str. 97-122.

7. Teo Giljević.
Proces decentralizacije u Francuskoj // Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj / Ivan Koprić (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2011. Str. 231-255.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Lalić Novak, Goranka; Giljević, Teo.
Pravno i institucionalno uređenje integracije migranata u Republici Hrvatskoj – prema europskom modelu. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Croatian Academy of legal sciences yearboo. 10 (2019) , 1; 163-184 (članak, znanstveni).

2. Giljević, Teo; Lalić Novak, Goranka.
Coordination Instruments in Croatian Integration Policy: Classification, Evaluation, and Proposals for Improvements. // Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration. 18 (2018) , 3; 373-396 (članak, znanstveni).

3. Giljević, Teo.
Koordinativni kapacitet Vlade Republike Hrvatske: aktualno stanje i preporuke za poboljšanje. // Fondacija Centar za javno pravo/Stiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches Recht. 27 (2017) ; 66-72 (članak, znanstveni).

4. Giljević, Teo.
Upravni kapacitet hrvatskih ministarstva: između profesionalizacije i politizacije. // Zagrebačka pravna revija = Zagreb law review. 4 (2015) , 2; 208-229 (pregledni rad, znanstveni).

5. Giljević, Teo.
Okolina upravne organizacije. // Pravni vjesnik. 31 (2015) , 3/4; 213-236 (članak, znanstveni).

6. Giljević, Teo.
Utjecaj okoline organizacije na upravnu koordinaciju: Ministarstvo uprave kao studija slučaja. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 15 (2015) , 4; 875-908 (članak, znanstveni).

7. Teo Giljević.
Kategorijalni aparat za proučavanje koordinacije u upravnom sustavu. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) , 4; 1061-1092 (pregledni rad, znanstveni).

8. Marčetić, Gordana; Giljević, Teo.
Lokalna samouprava u Njemačkoj i Francuskoj. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) ; 67-79 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Giljević, Teo.
Pojmovnik (Giljević, Teo). // Hrvatska i komparativna javna uprava. 16 (2016) , 2; 413-420 (ostalo, stručni).

2. Giljević, Teo.
Konferencija Public Administration of the Future. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) (2011) , 2; 578-580 (vijest, ostalo).

3. Giljević, Teo; Španić, Sven.
Znanstveni skup Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) (2011) , 1; 261-265 (vijest, ostalo).

4. Dubajić, Daria; Giljević, Teo; Manojlović, Romea.
Norbert Wimmer: Dynamische Verwaltungslehre. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 4; 1081-1092 (prikaz, ostalo).

5. Giljević, Teo.
Tribina Racionalizacija lokalne samouprave. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) (2010) , 1; 271-281 (vijest, ostalo).

6. Giljević, Teo; Škarica, Mihovil.
Okrugli stol: Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 2; 581-591 (vijest, ostalo).

7. Giljević, Teo; Margareta Habazin.
Gordana Marčetić: Javni službenici i tranzicija. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 6 (2006) (2006) , 2; 157-163 (prikaz, ostalo).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Rogić Lugarić, Tereza; Giljević, Teo; Škarica Mihovil.
Large cities in Croatia:before and during the times of crisis // CUI´15 - III. Contemporary urban issues / Tulum, H. (ur.).
Istanbul : DAKAM - Eastern Mediterranean Academic Research Center, 2015. 98.-98. (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Rogić Lugarić, Tereza; Giljević, Teo; Škarica Mihovil.
Large cities in Croatia before and during the times of crisis // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Đulabić, Vedran; Škarica Mihovil; Giljević Teo.
Izbor i opoziv lokalnih izvršnih čelnika u svjetlu koncepta dobrog upravljanja // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Lalić Novak, Goranka; Jasmina Džinić; Giljević, Teo.
Europska politika pametne regulacije: stanje i perspektive u Hrvatskoj // .
(poster,ppt prezentacija,znanstveni).

4. Škarica, Mihovil; Giljević, Teo.
Inter-municipal cooperation in local service provision: comparative trends and regulatory frameworks // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

5. Giljević, Teo.
Impact of Autonomy of Administrative Organization on the Level of Interorganizational Coordination // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

6. Giljević, Teo.
Decentralisation in France: An Ongoing Process of Incremental Change // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

7. Gordana Marčetić, Goranka Lalić Novak, Teo Giljević.
In search of the coordination in Croatian public administration system? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

8. Giljević, Teo.
Reforma lokalne samouprave u Hrvatskoj i Makedoniji // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Giljević, Teo.
Utjecaj organizacijskih varijabli na upravnu koordinaciju / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 02.12. 2014., 380 str. Voditelj: Koprić, Ivan.
 
  Druge vrste radova
 

1. Giljević, Teo.
Odgovornost policijskih službenika za (ne)zakonito postupanje prema migrantima PREMA MIGRANTIMA, 2019. (članak u priručniku).

2. Giljević, Teo.
Sažetak Foruma za javnu upravu “Upravljanje učinkovitošću u javnoj upravi“, 2018. (popularan rad).