Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za upis polaznika na

Sveučilišni specijalistički studij

Građanskopravne i obiteljskopravna znanost

 

Na studije se može upisati:

  • osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij
  • osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja

Nastava započinje u zimskom semestru akademske godine 2023/2024.

Studij traje četiri semestra, školarina iznosi 1.128,14 EUR ( 8.500,00 HRK) po semestru.

Prijave se primaju do 1. rujna  2023. na adresu:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 3
10000 Zagreb
(Natječaj- upis na Sveučilišni specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravna znanost)

 

Uz prijavu je obvezno priložiti:

  • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti
  • diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima studija i ostvarenim ocjenama s izračunatim prosjekom ocjena;
  • potvrdu / izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika u mjeri da se može   koristiti stranom literaturom;

 

Svi podnositelji prijava biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Studijski programi i izvedbeni planovi poslijediplomskih studija objavljeni su na web stranici

Predavanja se održavaju radnim petak popodne – subota prijepodne.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti putem e-maila: jasmin.mujinovic@pravo.hr ili pozivom na broj telefona 01/4895608.