Dobrodošli na web stranice Sveučilišnog specijalističkog studija Europsko pravo!

 

Svrha Sveučilišnog specijalističkog studija Europsko pravo je stjecanje specijaliziranih znanja iz područja prava Europske unije i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava.

Upis studija moguć je bez prethodnih naporednih znanja iz područja europskog prava.

Studij završava stjecanjem diplome specijalista europskog prava.

Program studija se temelji na svladavanju gradiva obuhvaćenog predavanjima te samostalnom istraživanju. ECTS krediti stječu se polaganjem ispita, znanstveno-istraživačkim seminarima i mentoriranim samostalnim istraživanjem.

Polaznici samostalno odabiru predmete koje će slušati i polagati tijekom studija. Svi predmeti na studiju su izborni.

Program specijalističkog studija traje tri semestra, po završetku kojih se stječe 96 ECTS bodova.

Polaznicima specijalističkog studija omogućuje se pristup istraživačkim resursima Fakulteta, posebice, biblioteci i elektronskim bazama podataka, te konzultacije s profesorima.

U programu specjalističkog studija, polaznici upisuju 30 – 33 ECTS-a po semestru. Jedan ECTS kredit vrijedi 25 studentskih radnih sati (SRS). Studentski radni sati obuhvaćaju nastavu (kontakt s profesorom) i samostalni studentski rad potreban za svladavanje nastavnog gradiva.

Nastava se organizira vodeći računa o studentskom opterećenju. U pravilu, za svladavanje gradiva koje je izloženo u jednom satu nastave student se mora pripremati dodatno 3 sata, što ukupno čini 4 studentska radna sata (SRS).

Specijalistički studij temelji se na načelima interdisciplinarnosti, prenosivosti kredita, mobilnosti studenata i participacije u izvođenju nastave. Studentima se omogućuje i potiče ih se da program studija i temu završnog rada prilagode vlastitim interesima ili potrebi posla.

 

Specijalistički studij samostalan je studij odvojen od doktorskog studija koji također nudi Pravni fakultet u Zagrebu.

Svrha poslijediplomskog doktorskog studija jest stjecanje vještine samostalnog znanstvenog istraživanja. Na tom se studiju na temelju samostalnog znanstvenog istraživanja pod nadzorom mentora stječe doktorat znanosti. Doktorski studij moguće je upisati u nekom od područja prava Europske unije ili prava Vijeća Europe.

Za razliku od specijalističkog studija, doktorski studij podrazumijeva da kandidat već posjeduje  napredna znanja iz područja europskog prava u kojem namjerava provesti doktrosko istraživanje.

 

Izv. prof. dr. sc. Melita Carević

Voditeljica poslijediplomskih studija europskog prava