Praktična primjena Opće uredbe o zaštiti podataka

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira program cjeloživotnog obrazovanja u području Opće uredbe o zaštiti podataka (“Opća uredba”). Program se izvodi u trajanju od 20 sati, a polaznici stječu 4 ECTS boda.

Slobodni termini

– Od 04. do 08. ožujka 2024, svaki dan od 17 do 21 sat, UŽIVO i ONLINE putem ZOOM platforme, u prostorima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

CIJENA EDUKACIJE JE 470 EUR

Prijava za edukaciju – link

Kome je namijenjen program?
Naš program razlikuje se od drugih zbog snažnog fokusa na najsloženija praktično relevantna pitanja pravne regulacije zaštite osobnih podataka. O mnogim pitanjima primjene Opće uredbe postoji pouzdana i ujednačena praksa Suda EU, nacionalnih sudova i regulatornih tijela, na koju upućujemo. Isto tako, međutim, polazimo i od  činjenice da se praksa regulatornih tijela i sudova temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka još uvijek izgrađuje, i da u mnogim aspektima primjene Opće uredbe postoji značajna pravna nesigurnost. U takvim okolnostima želimo naše polaznike osnažiti za samostalnu kritičku analizu problema i samostalnu izradu rješenja koja se temelje na ispravnim metodama tumačenja i primjene prava zaštite osobnih podataka.

Dosadašnji polaznici našeg programa su:

  • Odvjetnici i odvjetnički vježbenici
  • Pravnici u gospodarstvu, osobito u područjima bankarstva, financija i osiguranja
  • Javni bilježnici
  • Službenici za zaštitu podataka u trgovačkim društvima i javnopravnim tijelima
  • Stručnjaci iz područja informatike i informacijske sigurnosti

Fokus na raspravu o praktičnim pitanjima

Kako bismo omogućili kvalitetnu raspravu i razmjenu iskustava, u svakoj pojedinoj radionici moguće je sudjelovanje do najviše 25 polaznika. Polaznici se također potiču da prije radionice dostave do tri pitanja ili problema o kojima posebno žele raspravljati. Ovime omogućavamo polaznicima da kroz profesionalnu raspravu s predavačima i drugim polaznicima dobiju odgovore na pojedina pitanja iz primjene Opće uredbe s kojima se susreću u praksi. Iskustva s do sada održanih radionica pokazuju nam da ovaj format omogućava našim polaznicima rješavanje praktičnih problema s kojima se susreću u svakodnevnom radu, ali i da svi ostali polaznici imaju korist od rasprave o pitanjima s kojima se susreću druge kolegice i kolege.

Pisani materijali

Svi polaznici programa dobivaju paket materijala u elektroničkom obliku, koji se sastoji od:

  • Prezentacija korištenih tijekom programa
  • Relevantne prakse Suda EU, sistematizirane po relevantnim temama
  • Odabranih smjernica, preporuka i mišljenja Europskog odbora za zaštitu podataka, sistematiziranih po relevantnim temama
  • Odabrane prakse Agencije za zaštitu osobnih podataka
  • Preporučene znanstvene i stručne literature
  • Drugih korisnih izvora u elektroničkom obliku

Suradnja i nakon završenog programa
Želja nam je i nakon završenog programa ostati u kontaktu s našim polaznicima, međusobno razmjenjivati informacije i komentirati novosti u području prava zaštite osobnih podataka. Polaznici koji su za to zainteresirani mogu se prijaviti na našu mailing listu i Linkedin grupu, putem kojih obavještavamo o novostima u području zaštite osobnih podataka, komentiramo i razmjenjujemo mišljenja.

Prvi dan programa (4 sata)

  • Materijalno i teritorijalno polje primjene Opće uredbe; Izuzeća od primjene Opće uredbe; Odnos Opće uredbe prema sektorskim propisima (u području elektroničkih komunikacija, zdravstva, pristupa informacijama, …)
  • Metode za tumačenje i primjenu Opće uredbe
  • Osnovni koncepti: osobni podatak, obrada, ispitanik, voditelj i izvršitelj obrade, primatelj, treća strana, povreda osobnih podataka
  • Načela obrade osobnih podataka
  • Pravni temelji za obradu osobnih podataka
  • Posebne kategorije osobnih podataka te povezane odredbe provedbenog i sektorskih propisa

Drugi dan programa (4 sata)

  • Prava ispitanika i njihova ograničenja
  • Profiliranje ispitanika
  • Provođenje pseudonimizacije i anonimizacije podataka u svrhu boljeg usklađivanja
  • Organizacijske pretpostavke u praksi
  • Načelo odgovornosti voditelja i izvršitelja obrade

Treći dan programa (4 sata)

  • Opće organizacijske obveze koje je potrebno provesti
  • Tehničke mjere koje se koriste za usklađivanje s Općom uredbom
  • Izrada evidencije aktivnosti obrade
  • Povreda osobnih podataka – obavještavanje nadležnog tijela
  • Provođenje procjene učinka na zaštitu podataka (DPIA)

Četvrti dan programa (4 sata)

  • Službenik za zaštitu podataka
  • Suradnja s nadzornim tijelom
  • Mjere i kazne nadzornog tijela
  • Dokazivanje usklađenosti
  • Odobreni kodeksi ponašanja i certificiranje

Peti dan programa (4 sata)

  • Odgovornost prema Općoj uredbi
  • Pravo na naknadu štete
  • Kolektivna zaštita prava
  • Odgovorne strane
  • Završna rasprava sa svim sudionicima