Povodom stupanja na snagu novih zakona u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, 119/22) te Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, 152/22), kao i novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN, 155/23), znanstvene organizacije nalaze se u zahtjevnom procesu usklađivanja općih akata sa navedenim zakonskim novinama.

Stoga je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu odlučio u okviru cjeloživotnog obrazovanja, a unutar nastave za stručno usavršavanje koju pruža u skladu sa Statutom i zakonom, pružiti stručno usavršavanje u pogledu tumačenja i primjene zakona i drugih propisa iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u temama koje se odnose na izradu općih akata temeljem novih zakonskih rješenja. Program je namijenjen za sve zainteresirane zaposlenike (nastavne, znanstvene, stručne i nenastavne) na visokim učilištima i institutima te drugim ustanovama koji žele steći znanja i praktične vještine u izradi i u donošenju akata.

Već sedmu godinu za redom Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu uspješno organizira program cjeloživotnog učenja u području visokog obrazovanja i znanosti. U okviru dosadašnjih programa tematizirani su zakoni, gotovo svi propisi doneseni na nacionalnoj razini (ministarstava, agencija, nacionalnih tijela, i sl.) i na razini znanstvenih organizacija. Neke od tema koja su do sada bile dio programa cjeloživotnog učenja su: hijerarhija propisa, tumačenje pravnih načela, izrada općih akata o napredovanju nastavnika i znanstvenika, reguliranje osnovnih i proširenih djelatnosti, opći i pojedinačni akti o osiguravanju kvalitete, ustrojstvo radnih mjesta, javna nabava, pravo na pristup informacija, zaštita intelektualnog vlasništva, financiranje, itd.

Program će se održavati od 29. siječnja do 2. veljače 2024. U održavanju programa sudjelovat će Katedra za sociologiju, pravo informacijskih tehnologija i informatiku, Katedra za radno i socijalno pravo te Katedra za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Svi polaznici koji uredno ispune svoje nastavne obveze o tome će dobiti potvrdu (čl. 53. st. 1. Statuta Fakulteta). Polaznicima koji to žele omogućit će se usmeno polaganje ispita. Također, polaznici mogu ispit polagati i pisanjem eseja, u skladu s pravilima pisanja znanstvenog rada. Polaznicima koji će uz izvršenje nastavnih obveze s uspjehom položili i ispit izdat će se pored potvrde i svjedodžba o pohađanju nastave te uspjehu na ispitu (čl. 53. st. 2. Statuta Fakulteta).

Nastava će se održavati u dvoranama Pravnog fakulteta (Ćirilometodska 4) i putem Google Meet-a, ovisno o željama polaznika, u poslijepodnevnim satima od 16 do 20 sati. Predviđeno trajanje nastave je pet radnih dana (od ponedjeljka do petka), u trajanju od 5 nastavnih sati po danu. Prema tome, ukupna satnica iznosi 25 nastavnih sati (5×5).

Cijena Programa po polazniku iznosi 16 eura po satu, dakle ukupni iznos upisnine iznosi 400 eura po polazniku. Upisnina pokriva sve troškove tečaja, što uključuje nastavne materijale (PP prezentacije i sl.), te izdavanje potvrde i/ili svjedodžbe o završenom programu cjeloživotnog učenja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za sva dodatna pitanja molim vas obratite se na mail ksenija.grubisic@pravo.hr ili marko.sikic@pravo.hr