Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
poziva Vas na pohađanje edukacije cjeloživotnog obrazovanja


EDUKACIJA O PRIMJENI NOVOG ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA

koja će se održati 13. – 16. svibnja 2024. od 17 do 21 sat
u dvorani na adresi Petrinjska 73, 10000 Zagreb.

Edukaciji je moguće prisustvovati i online.*

 

Polaznici se mogu prijaviti putem online obrasca: https://forms.gle/UJ6JppbSaRyRiRsS6

Cijena kotizacije po polazniku iznosi: 400 EUR

Za sve upite možete se obratiti na: cjelozivotno@pravo.hrlana.ofak@pravo.unizg.hr

 

 

OPIS EDUKACIJE

Novi Zakon o upravnim sporovima (dalje: novi ZUS) donesen je 14. ožujka 2024., a stupit će na snagu 1. srpnja 2024.

S obzirom na opsežne promjene koje se uvode u uređenje vođenja upravnih sporova, cilj je edukacije o primjeni novog ZUS-a omogućiti svim zainteresiranim stručnjacima uvid i razumijevanje novih pravila koja su ključna za učinkovito zastupanje stranaka u upravnim sporovima.

U održavanju edukacije sudjelovat će, osim članova Katedre za upravno pravo, eminentni nastavnici Upravnog prava s drugih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, ali i suci prvostupanjskih upravnih sudova te suci Visokog upravnog suda. Ovakav sastav predavača osigurava sintezu teorije i prakse koja će nedvojbeno ispuniti očekivanja polaznika, ali i organizatora tečaja.

Edukacija će pokriti sve najvažnije novosti u novom uređenju upravnih sporova koje se osobito odnose na uklanjanje podnormiranosti i ukidanje odgovarajuće primjene Zakona o parničnom postupku na pojedina procesna pitanja, te će ukazati na promjene koje su važne za uspješno zastupanje svih stranaka u upravnom sporu – građana i pravnih osoba s jedne strane, te javnopravnih tijela kao tuženika, s druge strane.

Svi polaznici nastave koji bi uredno ispunili svoje nastavne obveze o tome bi dobili potvrdu. Polaznicima koji to žele omogućilo bi se usmeno polaganje ispita. Također, polaznici bi ispit mogli položiti i pisanjem eseja u kojem bi, u skladu s pravilima pisanja znanstvenog rada, se analizirale pojedine odredbe novog ZUS-a. Takvi bi radovi morali biti pozitivno ocijenjeni te usmeno obranjeni. Polaznicima koji bi uz izvršenje nastavnih obveze s uspjehom položili i ispit izdala bi se svjedodžba o pohađanju nastave te uspjehu na ispitu.

Nastava će se održavati u tjednu od 13. do 16. svibnja 2024. u Petrinjskoj 73 i putem Google Meet-a za one polaznike koji žele prisustvovati online. Nastava će se održavati u poslijepodnevnim satima, od 17-21 sati. Predviđeno trajanje nastave je četiri radna dana (od ponedjeljka do četvrtka), u trajanju od pet nastavnih sati po danu. Prema tome, ukupna satnica iznosi 20 nastavnih sati (5×4).

Cijena Programa po polazniku iznosi 20 eura po satu, dakle ukupni iznos upisnine iznosi 400 eura po polazniku. Upisnina pokriva sve troškove tečaja, što uključuje nastavne materijale (PP prezentacije i sl.), okrjepu na nastavi te izdavanje potvrde i/ili svjedodžbe o završenom programu cjeloživotnog učenja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.