Naziv projekta: rEUsilience – Rizici, resursi i nejednakosti: povećanje otpornosti obitelji u Europi (Risks, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European Families)

Voditelji: Rense Nieuwenhuis (Sveučilište u Stockholmu), Mary Daly (Sveučilište u Oxfordu)

Voditeljica hrvatskog tima: Ivana Dobrotić (Studijski centar socijalnog rada, Katedra za socijalnu politiku)

Izvor financiranja: Europska komisija (Obzor Europa)

Trajanje: rujan 2022. – kolovoz 2025.

Službena stranica: reusilience.eu

 

Opis projekta

rEUsilience istražuje socio-ekonomske rizike s kojima se susreću obitelji u europskim društvima te ulogu socijalnih politika u pružanju zaštite od tih rizika. Konkretnije, u središtu interesa su s jedne strane rizici vezani uz tržište rada (npr. sve veća nesigurnost zaposlenja) i s druge strane obaveze skrbi unutar obitelji. Istraživanje, koje se provodi kako na razini EU, tako i u pojedinim zemljama partnerima u projektu (Belgija, Hrvatska, Poljska, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno kraljevstvo), usmjereno je na dva osnovna pitanja:

  • S kojim se poteškoćama suočavaju obitelji danas vezano uz tržište rada i kako se s njima nose, posebice u smislu balansiranja rada i obaveza skrbi u obitelji?
  • Kako im socijalne politike mogu u tome pomoći i na taj način doprinijeti otpornosti (eng. resilience) obitelji?

Osim istraživačkog dijela, projekt predviđa i laboratorij socijalnih politika, u kojem će građani_ke i stručnjaci_kinje aktivno sudjelovati u analizi postojećih politika i iznalaženju rješenja za utvrđene izazove, a koristit će se i druge metode, poput simulacija, kako bi se testirala moguća rješenja.

Partneri u projektu su: Rense Nieuwenhuis (Sveučilište u Stockholmu), Mary Daly (Sveučilište u Oxfordu), Wim Van Lancker (Katoličko sveučilište u Leuvenu), Marga León (Autonomno sveučilište u Barceloni), Anna Matysiak (Sveučilište u Varšavi), Ivana Dobrotić (Sveučiliše u Zagrebu) i Elizabeth Gosme (COFACE Families Europe).

U Hrvatskoj projekt se provodi pri Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na projektu surađuju Ivana Dobrotić (PI) i Anja Iveković Martinis (poslijedoktorandica).

Pratite projekt:

rEUsilience na X (bivši Twitter)

Pretplata na projektnu mailing listu

Kontakt: Ivana Dobrotić –  ivana.dobrotic@pravo.unizg.hr