Temeljna hipoteza ovog znanstvenog projekta je da europeizacija javne uprave svojim modernizacijskim učincima može značajno ubrzati održivi ekonomski i društveni razvoj zemlje, pri čemu učinke određuju elementi nacionalnog identiteta, koji se i sam tijekom procesa europeizacije mijenja. Izgrađen je, analiziran i empirijski provjeren teorijski model za istraživanje utjecaja europske integracije na razvoj i pravnu regulaciju hrvatske javne uprave, kao i utjecaj europeizirane javne uprave na razvoj zemlje. Europeizacija zahvaća državnu upravu, lokalnu i regionalnu samoupravu, javne službe, sustav zaštite prava građana te upravno obrazovanje. Posebni naglasak teorijskog modela je na teoriji europeizacije i konceptu europskog upravnog prostora. Projekt je kombinirao teorijska, empirijska i pravna istraživanja i analize.

Projekt je na visokoj razini kvalitete ostvario iznimne rezultate. Uspostavljena je čvrsta suradnja s međunarodnom znanstvenom zajednicom te s domaćom i europskom upravnom praksom. Projekt je omogućio uključivanje članova projektnog tima u druge međunarodne projekte (11 projekata). Na taj način omogućilo se produbljeno istraživanje određenih aspekata europeizacije hrvatske javne uprave. Rezultati projekta javno su prezentirani na mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, a objavljen je velik broj znanstvenih knjiga i radova (20 autorskih knjiga, 11 uredničkih knjiga, 70 poglavlja u knjizi, 86 znanstvena rada), pri čemu je značajan broj radova objavljen na engleskom jeziku, čime su rezultati istraživanja koji se odnose na Hrvatsku postali međunarodno vidljivi. Objavljen je veliki zbornik radova na hrvatskom jeziku. Desetak članova tima je steklo doktorat znanosti temeljem znanstvenih istraživanja u okviru projekta.