O3. Istražiti odabrane opće institute prekršajnog prava i prava tržišnog natjecanja u zakonodavstvu i praksi te njihov povijesni razvoj putem teorijske, normativne i komparativnopravne analize kao i empirijskog istraživanja prakse

 

O4. Istražiti odabrane prekršaje i upravno-kaznene mjere u zakonodavstvu i praksi, s naglaskom na prekršajno-pravnu zaštitu posebnih skupina putem teorijske, normativne i komparativnopravne analize kao i empirijske istraživanja prakse 

 

Prikazi