U okviru projekta organizirane su konferencije i istraživači su sudjelovali na znanstvenim skupovima: