Katedra za ustavno pravo će u 2024. godini sudjelovati na dvije znanstvene konferencije u sklopu projekta DEFIDEM.

Prva znanstvena konferencija, pod nazivom „Quelle culture populaire pour la démocratie ?“ (Kakvu popularnu kulturu trebamo za demokraciju?) održava se u gradu Aix-en-Provence u Francuskoj od 10. do 11. lipnja 2024. Konferencija se bavi temom koliko su i kako pitanja demokratskih vrijednosti i demokratskih sustava zastupljena u nacionalnim obrazovnim sustavima i nacionalnoj vizualnoj kulturi – filmovima i serijama.

Druga znanstvena konferencija održava se u gradu Lille u Francuskoj od 14. do 15. studenog 2024. Tema konferencije je odnos između direktne i participativne demokracije. Sudionici će raspravljati o važnosti ta dva modela demokracije, o društvenim skupinama koje ih koriste te ciljevima koji se njima nastoje postići, preprekama u uspješnoj realizaciji tih modela, odnosu između njih i klasičnih izbornih procesa te drugim relevantnim pitanjima.

Više informacija o navedenim konferencijama možete naći u dokumentima priloženima ovoj objavi.