U sklopu programa za istraživanje i inovacije Europske unije Obzor 2020, provodi se projekt Marie Skłodowska-Curie akcije (MSCA) pod nazivom „RE-DWELL – Delivering affordable and sustainable housing in Europe.“

Neki od ciljeva projekta jesu zbližavanje akademske zajednice, istraživačkih instituta i tematski relevantnih sektora, uz ostale aktivnosti, uključivati i podršku izobrazbi doktora znanosti iz područja stanovanja, stambene politike i stambenih studija. U ovom četverogodišnjem projektu (1. listopada 2020. – 30. rujna 2024.) sudjeluje ukupno 10 akademskih institucija i 12 partnerskih organizacija iz devet država članica EU-a. Hrvatsku u ovom projektu predstavlja Gojko Bežovan – u suradnji sa Zoranom Šućurom i Ivanom Rimcem – sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz stručnu i logističku podršku partnerske organizacije, Centra za razvoj neprofitnih organizacija (CERANEO). Projekt zapošljava 15 doktoranada (early stage researchers) koji su, između ostalih projektnih aktivnosti, boravili u partnerskim institucijama u trajanju od dva mjeseca. Tako je u sklopu RE-DWELL projekta, CERANEO kao partner, imao za zadatak prihvatiti troje doktoranada na dvomjesečni studijski boravak. U sklopu dvomjesečnog studijskog boravka (secondment), u CERANEU su boravili doktorandi Alejandro Perez Fernandez sa sveučilišta u Delftu, Anna Martin sa sveučilišta Corvinus u Budimpešti te Marko Horvat sa Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorand Alejandro Fernández Pérez boravio je na Katedri socijalne politike Pravnog fakulteta u Zagrebu, u partnerstvu s udrugom CERANEO od 17.01.2022. do 18.03.2022. Svrha boravka je provedba istraživanja Procjena učinaka programa subvencioniranja stambenih kredita na priuštivost stanovanja u Hrvatskoj, a kojeg je Alejandro Fernández Pérez proveo u suradnji s co-supervisorom prof. dr. sc. Gojkom Bežovanom i dr. sc. Josipom Pandžićem. Boravak doktoranda i partnerstvo s CERANEO-m je ostvarilo publikaciju „Uloga hipotekarnih subvencija u hrvatskoj strategiji gospodarskog rasta: političko-ekonomski pristup SSK-u“ u časopisu drugog kvartila (Q2).

Doktorandica Anna Martin boravila je na Katedri socijalne politike u Zagrebu, u partnerstvu s udrugom CERANEO od 16.01.2023. do 17.03.2023. Svrha boravka je provedba komparativnog istraživanja stambene politike u Hrvatskoj i u Mađarskoj, a kojeg je Anna Martin provela u suradnji s co-supervisorom prof. dr. sc. Gojkom Bežovanom i udrugom CERANEO.

Doktorand Marko Horvat je zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s temom istraživanja „Komparativna analiza učinaka modernizacije politika socijalnog stanovanja u Sloveniji, Hrvatskoj i Slovačkoj”. Marko Horvat je boravio u CERANEU od 01.03.2022 do 01.05.2022. Partnerstvo s CERANEO-m je rezultiralo sveobuhvatnim istraživanjem na temu „Održivost sustava socijalne integracije beskućnika u Hrvatskoj“ čije se objavljivanje očekuje početkom 2024 godine. Ovo je istraživanje vrlo važan dodatak Markovom doktorskom radu koji između ostalog istražuje i pristup priuštivom stanovanju ranjivih skupina, što je tema u CERANEO ima dokazanog znanja i iskustva.

Priuštivost i održivost stanovanja prepoznati su kao iznimno važni problemi europskih društava, a pristup temeljen na njihovom odvajanju i zasebnom istraživačkom te policy tretmanu postao je zastario u vrijeme kada izazovi stambenog zbrinjavanja simptomatski ukazuju na međusobnu povezanost spomenutih obilježja. U tom smislu, disciplinarne i područne granice iščezavaju, a suradnja akademskih i neakademskih aktera postaje presudan čimbenik stambenog razvoja. Ovo će se posebno odraziti na obrazovanje mladih doktoranada čija će buduća aktivnost preuzeti holističko ruho inovativnog pristupa proučavanju stambene priuštivosti i održivosti. Više o projektnim aktivnostima te aktualnostima moguće je pronaći na službenim stranicama projekta: https://www.re-dwell.eu.