Trajanje
1. 10. 2024. – 30. 9. 2028.

Voditeljica
izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić 

Program
COST (European Cooperation in Science and Technology)

 

Zaštita jezične pluralnosti Europe snaženje višejezičnosti ciljevi su Europske unije i Vijeća Europe, potaknuti zabrinutošću zbog sve veće dominacije velikih jezika – ponajprije engleskoga. Izazov je prisutan i u medijima koji se suočavaju s povećanom globalnom konkurencijom i promjenama u trendovima konzumacije, što ugrožava medijske sfere na službenim nacionalnim jezicima, a još više na regionalnim i manjinskim jezicima. Projekt PLURILINGMEDIA namjerava unaprijediti suradnju i donijeti koherentnost u području europskih medija s aspekta jezične pluralnosti, potičući uključivanje znanstvenika i olakšavajući prijenos znanja između njih i praktičara. Bavit će se digitalnim promjenama koje utječu na konzumiranje medija, stvaraju i prilike i prijetnje novinarima, te utječu na donositelje politika, edukatore i druge dionike. Znanstvenici koji rade na ovim temama uglavnom se bave pojedinim jezičnim sferama i postoji manjak prijenosa znanja kroz dimenzije akademske discipline, faze karijere, regije i industrije. Širenje primjera dobre prakse bit će od posebne važnosti za manja jezična područja i slabije financirane medijske kuće, koje bi mogle imati koristi od određenih elemenata digitalizacije. Štoviše, uključivanje individualnih kreatora sadržaja s institucionalnim akterima također će ojačati pluralnost u medijskim područjima, s ciljem određivanja prednosti ove konvergencije aktera na istim platformama i dijeljenja metoda za dosezanje mlađe publike. Kroz sve to, PLURILINGMEDIA planira pokazati pluralnost regionalnog ili manjinskog jezičnog područja, osnažujući korištenje manjinskih jezika u medijima.