Prof. dr. sc. Mirela Krešić, ECTS koordinator za integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij.

Prof. dr. sc. Frane Staničić, ECTS koordinator za Studijski centar javne uprave i javnih financija

Prof. dr. sc. Gordana Berc, ECTS koordinator za Studijski centar socijalnog rada