Freemover mobilnost podrazumijeva studentsku razmjenu na sveučilištima s kojima Pravni
fakultet u Zagrebu nema sklopljen sporazum o mobilnosti. Takvi studenti u načelu nisu
oslobođeni plaćanja školarine na stranom sveučilištu.