Omogućit će studentima, istraživačima i sveučilišnim nastavnicima te drugim zaposlenicima,
naročito onima u studentskim referadama, laboratorijima i knjižnicama, nesmetanu mobilnost
nužnu za učenje, nastavu, poučavanje, znanstveno istraživanje, rad, razmjenu i razvoj znanja
unutar UNIC-a, bez obzira na njihovo socioekonomsko i kulturno podrijetlo i stanje. Cilj je
osigurati punu uključenost svih kategorija studenata. Očekuje se 50 postotna mobilnost
studenata te 25 postotna mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja.