dodjeljuje se lump sum prema zemljopisnim područjima
– objava natječaja: dva puta godišnje (proljeće, jesen)
– postupak prijave: putem matičnih sastavnica