CIEL – European Master in Comparative, International and European Law

Želiš studirati u Barceloni, Dublinu, Mannheimu, Toulouseu, Antwerpenu ili Maastrichtu i
istovremeno ostvariti međunarodnu kvalifikaciju? Pravni fakultet u Zagrebu surađuje sa šest
drugih europskih sveučilišta kako bi ti ponudio poseban program razmjene u kontekstu
ERASMUS-a. CIEL je osmišljen tako da studenti koji uspješno završe program uz magisterij
dobivaju certifikat European Master in Comparative International and European Law
(CIEL).

Pravni fakultet član je međunarodne mreže pravnih fakulteta CIEL čiji je cilj poticanje
mobilnosti studenata koji studiraju komparativno, međunarodno ili europsko pravo na
diplomskoj razini na jednom od partnerskih sveučilišta:

  • Maastricht University (The Netherlands)
  • Universitat Pompeu Fabra (Spain)
  • Universite De Toulouse 1 Capitole (France)
  • University of Antwerp (Belgium)
  • University of Mannheim (Germany)
  • University College Dublin (Ireland)

Partnerska sveučilišta dogovorila su suradnju u osnivanju novog programa koji omogućuje
svojim studentima da studiraju najmanje jedan semestar na partnerskom sveučilištu koje nije
njihovo matično sveučilište te da po završetku studija prime poseban certifikat pod nazivom
European Master in Comparative, International and European Law (ClEL) ako
zadovoljavaju uvjete mobilnosti unutar mreže te uvjete za završetak studija u svojoj matičnoj
ustanovi.