CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je program
akademske razmjene studenata srednje i istočne Europe koji se odvija na temelju višestranog
međudržavnog Ugovora o uspostavljanju suradnje u području obrazovanja i usavršavanja.