Učenje kroz mobilnost (Learning Mobility) – mobilnost pojedinaca u svrhu učenja i
usavršavanja
Erasmus+ omogućuje osposobljavanje i stručno usavršavanje zaposlenima u obrazovanju, i to
nastavnom i nenastavnom osoblju. Stručno usavršavanje u inozemstvu može uključivati
razdoblja praćenja ili promatranja rada (job shadowing), programe profesionalnog razvoja ili
tečajeve za usavršavanje određenih kompetencija.

U okviru programa Erasmus+ podupire se stručno usavršavanje u odgojno-obrazovnim
ustanovama i relevantnim organizacijama izvan obrazovnog sektora. Mogućnosti sudjelovanja
u aktivnostima profesionalnog razvoja dostupne su svim osobama zaposlenima u obrazovnom
sektoru, neovisno o području u kojem rade.