Erasmus studenti ispunjavaju poseban obrazac – Izjava o odustanku. Obrazac je dostupan u
priloženom dokumentu. Obrazac je potrebno u potpunosti ispuniti i to na način da se navedu
svi zatraženi podaci. Posebice je bitno da se obrazloži razlog odustanka. Molimo obratiti
pozornost da se obrazac ne šalje bez potpisa studenta koji odustaje od mobilnosti jer bez
potpisa obrazac neće biti valjan.
Ispunjeni i potpisani obrazac šalje se Uredu za međunarodnu suradnju na mail adresu:
imo@pravo.hr isključivo u PDF formatu. Po primitku ispunjenog obrasca djelatnici Ureda
ishodovat će potpis ECTS koordinatora i proslijediti ga na obradu Uredu za međunarodnu
suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Pri slanju obrasca putem maila, kao naslov maila potrebno je navesti:

Erasmus+ SMS – Odustanak – Ime i prezime studenta