Po izvršenoj nominaciji od strane Ureda za međunarodnu suradnju PFZG-a, strano sveučilište
će stupiti u kontakt s nominiranim studentom putem maila. Molimo provjeravati redovno
svoju pristiglu email poštu na email korisničkom računu kojeg ste naveli u samoj prijavi.
Sve podatke koje je strano sveučilište zatražilo od studenta, student je dužan samostalno
dostaviti stranom sveučilištu. Dostavljanje zatraženih podataka i poštivanje zadanih rokova je
u potpunosti dužnost studenta.