Učenje kroz mobilnost (Learning Mobility) – mobilnost pojedinaca u svrhu učenja i
usavršavanja Erasmus+ nudi mogućnosti za poučavanje u obrazovnim ustanovama u inozemstvu. Te su mogućnosti predviđene za osoblje koje radi u obrazovnom sektoru, ali su otvorene i pojedincima iz drugih sektora koji su pozvani da prenesu svoje znanje i iskustvo.

Programom Erasmus+ pruža se potpora poučavanju u institucijama visokog obrazovanja (IVO) u inozemstvu. Ako radite u području visokog obrazovanja, možete poučavati u instituciji u državi sudionici u programu Erasmus+ ili partnerskoj državi.