Nakon što zaprimite svoj prijepis ocjena – Transcript of Records – ToR od stranog sveučilišta
morate započeti proces priznavanja položenih kolegija.
Potrebna dokumentacija za priznavanje položenih kolegija:
– prijepis ocjena sa stranog sveučilišta – ToR
– molba za priznavanje predmeta
– Certificate of Arrival and Departure

Zamolbu za priznavanje položenih predmeta zajedno s potrebnom dokumentacijom je
potrebno napraviti putem ticketing sustava: https://podrska.pravo.hr/?lang=hr
Uvid u poslanu dokumentaciju će imati ECTS koordinatorica, koja će odobriti
priznavanje, a potom će odobrene predmete studentska služba upisati u Studomat.
Nakon što studentska služba izvrši upis, preuzimate prijepis ocjena sa Studomata te taj
prijepis ocjena (u kojem će pored hrvatskih predmeta biti navedeni i oni s Erasmusa) šaljete
Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu kako bi Vam zatvorili mobilnost i
isplatili preostala sredstva stipendije.