Iva Lopižić rođena je 11. veljače 1988. u Zagrebu, Republika Hrvatska. Gimnaziju (opći smjer) je završila u Dubrovniku 2006. Diplomirala je na studiju prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. Tijekom studija je bila demonstratorica na Katedri za opću teoriju prava i države, Katedri za rimsko pravo i Katedri za upravnu znanost. Akademske godine 2012./2013. upisala je poslijediplomski doktorski studij Javno pravo i javna uprava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2017. obranila doktorsku disertaciju na temu Utjecaj kapaciteta lokalne samouprave na teritorijalnu državnu upravu pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Koprića.

Od ožujka 2012. radi kao asistentica, od ožujka 2018. kao poslijedoktorandica, a od svibnja 2022. kao docentica na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U listopadu 2018. stekla je znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti- polje prava. Od zaposlenja aktivno sudjeluje u nastavi, seminarima i ispitima na kolegijima koje Katedra za upravnu znanost održava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru za javnu upravu i javne financije te Studijskom centru za socijalni rad. Tijekom 2018. i 2019. godine obavljala je administrativne poslove za Institut za javnu upravu.

Članica je udruga Institut za javnu upravu i Central Eastern European Society of Administrative Sciences. Suradnica je Akademije pravnih znanosti Hrvatske od veljače 2019. Autorica je i suautorica više od trideset znanstvenih i stručnih radova te je sudjelovala na konferencijama u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je na četiri projekta. Bila je u organizacijskom odboru domaćeg znanstveno-stručnog skupa Normalizacija statusa javnih službenika- rješenje ili zamka te je suurednica zbornika radova ovog skupa. Radom Uloge dekoncentrirane državne uprave: od integrativne i provedbene do koordinativno-planske uloge osvojila je Nagradu Eugen Pusić za rad najboljeg mladog znanstvenika 2019.  Područja znanstvenog interesa joj obuhvaćaju dekoncentraciju i decentralizaciju, obavljanje javnih poslova u teritorijalnim jedinicama, lokalnu samoupravu, inspekcijski nadzor i javne službenike.

Upisana je u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske pod matičnim brojem 334290. Aktivno se služi engleskim i talijanskim, a pasivno francuskim jezikom.