Katedre

Katedre su temeljne unutarnje ustrojbene jedinice nastavnog i znanstvenog rada na Fakultetu. Unutar Studijskog centra socijlanog rada ustrojene su sljedeće katedre: