ENGLISH VERSION

 

Mi stvaramo očekivanja

ZADAĆA Katedre za europsko javno pravo je razvijati nastavu i znanstveno istraživanje na dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini,  povezivati se s akademskim institucijama na europskoj i svjetskoj razini, otvarati nove profesionalne mogućnosti za pravnike, te promicati akademsko promišljanje europskog prava i europskih vrijednosti.

JEAN MONNET CENTAR IZVRSNOSTI projekt je Europske unije koji se odobrava žarišnim točkama kompetencija i znanja o Europskoj uniji. Povezuje stručnjake u svrhu stvaranja veza između različitih disciplina i resursa u području europskih studija i u svrhu stvaranja veza s akademskim institucijama u drugim državama.

Centri igraju ključnu ulogu i u obraćanju studentima fakulteta koji se uobičajeno ne bave temama vezanim uz Europsku uniju te policy makerima, državnim službenicima, organiziranom civilnom društvu i općoj javnosti.

 

KONTAKT: ejpkatedra@gmail.com

FACEBOOK page

 

Članovima Katedre za europsko javno pravo u akademskoj godini 2022./2023. dodijeljena su dva nova Jean Monnet modula:

– EU Constitutional Law and Methodology (dr.sc. Nika Bačić Selanec)

– EU Climate Change Law (izv.prof.dr.sc. Melita Carević)

 

 

PREDMETI:

Katedra izvodi predmete na hrvatskom i na engelskom jeziku na različitim razinama studija.

Ispod se nalazi popis svih predmeta koje izvodi Katedra. Studenti upisani u integrirani preddiplomski i diplomski studij za magistra prava mogu, u okviru redovnog programa studiranja, izabrati i sve predmete koje Katedra nudi na engleskom jeziku na drugoj i na petoj godioni studija. Za detaljnije informacije o sadržaju predmeta koji se izvode na engleskom jeziku kliknite na naziv pojedinog predmeta ili posjetite englesku verziju stranice Katedre.

 

INTEGRIRANI STUDIJ PRAVA

Predmeti 2. godine studija:

Predmeti 5. godine studija:

Jean Monnet katedra za europsko javno pravo predmete pete godine nudi studentima Pravnog fakulteta i ERASMUS studentima. Nastava se održava na engleskom jeziku, osim kada nije posebno naznačeno drugačije. Katedra nastoji integrirati rad domaćih studenata i gostujućih ERASMUS studenata kako bi stvorila multikulturalnu atmosferu i pridonjela međunarodnoj razmjeni znanja i ideja.

Studentima koji polože te predmete izdat će se posebna Jean Monnet potvrda o studiranju. Predmete koji se izvode u okviru Jean Monnet programa podupire Europska komisija. Svi navedeni predmeti vode stjecanju kompetencija razine 7 europskog kvalifikacijskog okvira (master level).

Studentima koji upišu Jean Monnet program preporučuje se i pisanje diplomskog (magistarskog)  rada na katedri za europsko javno pravo. Pri prijavljivanju diplomskog rada iz predmeta Europsko javno pravo u obzir će se uzeti uspjeh na ispitu iz predmeta koje nudi Katedra.

O sudjelovanju studenata na seminaru u Dubrovniku odlučuje Katedra. Prioritet imaju studenti koji su upisali više ECTS-a iz Jean Monnet predmeta.

STUDIJ JAVNE UPRAVE

Pravo EU

Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije

 


 

Magistarski (diplomski) radovi i diplomski seminar

Od studenata koji izaberu pisati magistarski (diplomski) rad na Katedri za europsko javno pravo očekuje se da na istraživanju i pisanju rada, te na naprednom seminaru provedu ukupno 16 radnih sati tjedno tijekom svakog tjedna u semestru, te da pristupe obrani na kraju semestra, za što je predviđeno 30 ECTS bodova. Studenti koji na kraju semestra ne obrane rad biti će ocjenjeni ocjenom nedovoljan.

Pisani rad mora se temeljiti na znanstvenom istraživanju, te mora biti opsega od cca. 50 stranica (1 str = 1800 znakova)

Nastava za studente koji upišu diplomski seminar održavati će se jednom tjedno. Na svakom sastanku seminarske grupe studenti će izlagati rezultate istraživanja i napredak tijekom proteklog tjedna.

Informacije o prvom sastanku i početku nastave biti će objavljene na stranicama katedre.

 

Konzultacije

Konzultacije s profesorima na katedri održavaju se uz prethodnu najavu na e-mail katedre ejpkatedra@gmail.com

U tjednu održavanja ispita ne drže se konzultacije.

 

 

Prednosti polaganja kolegija na engleskom