PlagScan program za provjeru autentičnosti

 

   

    Programu za provjeru autentičnosti svih vrsta radova možete pristupiti na       adresi  https://www.plagscan.com/pravo_hr

 

    Za prijavu u sustav koristite AAI identitet:  iprezime@pravo.hr    

     

 

    Detaljne upute za korištenje programa: https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/CEU/antiplagijati/srce_korisnicke_upute_plagscan_20191118.pdf