Knjižnica

Knjižnica Pravnog fakulteta predstavlja dragocjenu osnovu za znanstveni i nastavni rad. Knjižnica Pravoslovne akademije imala je 1874. oko 22.000 svezaka koji su s osnivanjem Sveučilišta predani tada uspostavljenoj Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u kojoj su činili najveći dio njenog knjižnog fonda. Posebna knjižnica Pravnog fakulteta koja se potom počela razvijati do danas je izrasla u najbogatiju i najbolje opremljenu pravnu knjižnicu u ovom dijelu Europe koja s 400.000 svezaka pokriva sva pravna i srodna područja društvenih znanosti te posjeduje i mnoge raritete od prvorazrednog značaja za hrvatsku pravnu kulturu.