mr. sc. Aleksandra Čar
mr. sc.
Aleksandra Čar

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 314
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba 21
Katedra/služba:
Diplomirani knjižničar