PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA:
Cjeloživotno obrazovanje
Cjeloživotno obrazovanje

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Pravilniku o cjeloživotnom obrazovanju, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvodi programe cjeloživotnog obrazovanja: