Predmeti koje izvode članovi katedre za rimsko pravo

Predmeti

sveučilišni poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Pandektno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Pandektno pravo - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Povijest međunarodnog prava 1 5.0
0,0,0
INFO
Europska pravna tradicija 1, 3 6.0
0,0,0
INFO
sveučilišni poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europska pravna tradicija 1 6.0
0,0,0
INFO
Ius commune-Temelji privatnopravnih znanosti 1 4.0
0,0,0
INFO
Pandektno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Povijest međunarodnog prava 1 5.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Rimsko privatno pravo 2 8.0
0,0,0
INFO
Rimsko privatno pravo - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Roman Private Law 2 8.0
1,1,1
INFO
Rimsko privatno pravo - vježbe 5 2.0
0,0,0
INFO
Byzantine Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Development of International Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti 9 4.0
0,0,0
INFO
Ius Commune -Foundations of European Private Legal Systems 9 4.0
1,1,1
INFO
Ius commune - temelji europskih privatnopravnih sustava 9 4.0
0,0,0
INFO
Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav 9 4.0
1,0,0
INFO
Razvoj međunarodnog prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Religija, pravo i društvo 9 4.0
0,0,0
INFO
Retorika i pravna argumentacija-povijesni aspekt 9 4.0
0,0,0
INFO