izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević
izv. prof. dr. sc.
Snježana Vasiljević

Izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, M. Phil (Cambridge), (matični broj znanstvenika 252930) je izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz predmeta Europsko javno pravo, Fundamental Rights in the EU, Pravo Europske unije, Europsko antidiskriminacijsko pravo, Pravo Europske unije i upravljanje europskim projektima na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

U srpnju 2019., Vlada RH ju je izabrala za ad hoc sutkinju pri Europskom sudu za ljudska prava.

Diplomirala je (summa cum laude) i doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je četiri Dekanove te Rektorove nagrade, a kao studentica bila je stipendistica Zaklade Zlatko Crnić, Ministarstva znanosti i tehnologije te Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Cambridge, Darwin koledž kao Chevenig stipendist britanske vlade. Dobitnica je nagrade Američke odvjetničke komore za najbolji rad u području spolne diskriminacije.

Na Katedri za Europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od studenog 2002. godine kao znanstvena novakinja na projektu Konvergencija prava, pristupanje EU i pravna kultura – javnopravna dimenzija te sudjelujući u znanstveno nastavnoj djelatnosti katedre. Od 2007. godine, sudjeluje samostalno i zajedno s ostalim članovima katedre u nastavi za redovite i izvanredne studente iz predmeta Europsko javno pravo na pravnom studiju. Od 2007. godine, samostalno drži nastavu za redovite i izvanredne studente na Stručnom studiju javne uprave Društvenog veleučilišta u Zagrebu, danas Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu iz predmeta Pravo Europske unije. Od 2009 do 2012. sudjelovala je kao istraživačica na FP7 projektu Participation and citizenship in Europe: European integration, nation-states, civil society and multiple modernities. Od 2016.-2019. voditeljica je projekta Jean Monnet Module «EU Law and Gender: Making Equality Effective», projektu kojeg financira Europska komisija. Zahvaljujući tom projektu,  uvela je novi kolegij na specijalističkom studiju javne uprave pod nazivom „Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije“ te izvodi seminar na drugoj godini pravnog studija „Pravo EU, rod i ravnopravnost“, čiji je sadržaj dostupan na web-stranici  Pravnog fakulteta, katedre za Europsko javno pravo i sučelju za e-učenje Merlin (Srce), te portalu Edmodo.

Specijalizirala se na London School of Economics and Political Science, Faculty of Law, University of Liverpool, Johannes Koepler Univarsität Linz. Kao gostujuća istraživačica sudjelovala je u istraživanjima i nastavi na Columbia University, Law School, New York (2008. kao stipendistica američke vlade - JFDP program te 2012.) te University of California Los Angeles, School of Law (2014.). Također je uključena u rad Agencije za temeljna prava EU, Akademije za europsko pravo u Trieru te Vijeće Europe kao nacionalna stručnjakinja. Područja njezinog stručnog interesa su europsko javno pravo, temeljna prava u EU, europsko antidiskriminacijsko pravo, međunarodnopravna zaštita žena i nacionalnih manjina, europska raznolikost i nacionalni identiteti u EU. Sudjeluje u brojnim projektima edukacije i usavršavanja pravnika, zaposlenih u državnoj upravi, sindikatima i nevladinim organizacijama  kako u Hrvatskoj tako i u drugim državama Zapadnog Balkana. Urednica je dvije knjige te autorica samostalne znanstvene monografije pod nazivom „Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“ te autorica brojnih članaka i poglavlja u knjizi. Od 2012.-2016.  uključena je u rad Sabora RH kao vanjska članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog Sabora, a od studenog 2017. imenovana je vanjskom članicom Odbora za pravosuđe.

Članica radne skupine Vijeća Europe "Human Rights in Cultural Diverse Societies (CDDH-DC)" i autorica poglavlja o višestrukoj diskriminaciji u Guidelines on Human Rights in Cultural Diverse Societies (2015/2016). 

U ljetnom semestru akadmeske godine 2017/2018. bila je gostujuća je profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru.

U siječnju 2019. postaje ovlašteni trener Vijeća Europe u programu HELP čiji je cilj edukacija širokog kruga pravnika iz područja zašite ljudskih prava putem učenja na daljinu.

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom. Od 2003. je imenovana stalnim sudskim tumačem za engleski jezik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dr. Snjezana Vasiljevic, M. Phil (Cambridge), Ph.D (Zagreb) works as an associate professor of European Public Law, Fundamental Rights in the European Union, European Anti-discrimination Law and European Union Law and European Funds at the University of Zagreb. 

In July 2019, the Croatian Government appointed her as ad hoc judge at the European Court of Human Rights.

She earned her masters (summa cum laude) and doctoral degree from the University of Zagreb, Faculty of Law. As a British Government Chevening scholar she earned her M. Phil degree at the Faculty of Law, Institute of Criminology, University of Cambridge, (Darwin College). She was awarded by the American Bar Association (CEELI) for the best paper in the area of gender equality. In the period between 2012-2016, she worked as an expert member of the Legislative Committee of the Croatian Parliament and since October 2017 she serves as an expert member of the Committee for Justice of the Croatian Parliament. She specialized in European law and human rights at London School of Economics and Political Science, Faculty of Law, University of Liverpool, Johannes Kepler Univarsität Linz. She was a visiting fellow at Columbia University, Law School, New York (2008 - JFDP Visiting Researcher and 2012) and University of California Los Angeles, School of law (2014). She also works as a national expert for the Fundamental Rights Agency and Council of Europe and lecturer of the Academy of European Law in Trier. She is currently a leader of the Jean Monnet module “EU Law and Gender: Making Equality Effective,” a project granted by the European Commission (2016-2019). Her work is strongly dedicated to European law, human rights, European antidiscrimination law, international women’s rights and ethnic minorities, European identity and diversity. She has initiated and coordinated numerous projects on trainings of lawyers, civil sector, trade unions and NGOs representatives in Croatia and the Western Balkans. She has held a number of visiting lectures (Columbia University, University of Belgrade, Aleksanteri Institute Finland, European Law Academy Trier, Council of Europe) and presentations at international conferences. She is the editor of three books and the author of a number of articles and chapters in books. 

In 2015/2016, invited by the Council of Europe to join the Drafting group on Human Rights in Cultural Diverse Societies (CDDH-DC) and drafted the paragraph on multiple discrimination in the CoE Guidelines on Human Rights in Cultural Diverse Societies. 

Since January 2019, she is the Council of Europe HELP trainer certified to provide distance learning courses for selected groups of legal professionals. 

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Vinković, Mario; Vasiljević, Snježana; Gović Penić, Iris.
Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu .
Zagreb : Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, 2016 (priručnik).

2. Vinković, Mario; Vasiljević, Snježana; Gović Penić, Iris.
Handbook of discrimination and mobbing in the workplace .
Zagreb : Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, 2016 (priručnik).

3. Vasiljević, Snježana.
Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj .
Zagreb : Tim Press, 2011 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Gender Equality in a Global Perspective / Ortenblad, Anders; Marling, Raili; Vasiljević, Snježana (ur.).
New York ; Oxford : Routledge, 2017 (monografija).

2. Comparative legal analysis of anti-mobbing legislation. Country studies: Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia / Vasiljević, Snježana (ur.).
Zag : Association for help and education of mobbing victims, 2010 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Vasiljević, Snježana.
New Law and Values: Anti-discrimination Law in Post- communist Countries // Europeanization and Globalization, New Europe - Old Values?Reform and Perseverance / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Rodin Siniša, Sander Gerald (Eds) (ur.).
United Kingdom : Springer, 2015. Str. Chapter 4-Chapter 4.

2. Vasiljević, Snježana.
Izazovi suvremenog antidiskriminacijskog prava: svjetlo na kraju tunela? // Perspektive antidiskriminacijskog prava / Potočnjak, Željko ; Grgurev, Ivana ; Grgić, Andrea (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2014. Str. 267-308.

3. Vasiljević, Snježana.
Equality and non-discrimination principle in the context of the Croatian membership in the EU // New Perspecttives of South East European Public Law / Barić, Sanja ; Bačić Petar, Garadašević, Đorđe i dr. (ur.).
Skopje : SEELS, 2014. Str. 51-65.

4. Vasiljević, Snjezana.
Discrimination unveiled: the intersection between gender and ethnicity in the Croatian political arena - the case of minority women // Levelling the playing field. Monitoring Croatian policies to promote gender equality in politics. / Vasiljević, S., Deželan, T., Pešut, J., Siročić, Z., Fink-Hafner, D., Sutlović, L., Krašovec, A., Krupljan, S., Velić, A. (ur.).
Ljubljana : Fakultet za družbene vede, 2013. Str. 101-122.

5. Vasiljevic, Snjezana.
Intersectional Discrimination: Difficulties in implementation of a European norm // Diversity in the European Union / Prügl, Elisabeth ; Thiel, Markus (ur.).
New York : Palgrave Macmillan, 2009. Str. 218-238.

6. Vasiljević, Snježana.
European citizenship in the context of gender equality legislation in Eastern European countries: the case of Croatia // Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms / Sulkunen, Irma ; Nevala Nurmi, Seija-Leena i Markkola, Pirjo (ur.).
Cambridge, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2009. Str. 408-427.

7. Vasiljević, Snježana.
Intersectional Discrimination in the process of European Integration: the case of Croatia // Diversity in the European Union / Prugl, Elisabeth ; Thiel, Markus (ur.).
New York : Palgrave, Macmillan, 2009. Str. 250-300.

8. Vasiljević, Snježana.
Socijalna isključenost i diskriminacija u svjetlu Lisabonskog ugovora // Reforma Europske unije-Lisabonski ugovor / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris (ur.).
Zagreb : Narodne Novine, 2009. Str. 343-360.

9. Vasiljević, Snježana.
European Citizenship: a new challenge for European Democracy // Euroscepticism and European Integration / Arato, Kristzina ; Kaniok, Petr (ur.).
Zagreb : Centar za politološka istraživanja, 2009. Str. 119-139.

10. Vasiljević, Snježana.
Višestruka diskriminacija // Žene i pravo: feminističke pravne teorije / Radačić, Ivana (ur.).
Zagreb : Centar za ženske studije, 2009. Str. 361-378.

11. Vasiljević, Snježana.
Pravni aspekti zaštite manjina u procesu stabilizacije i pridruživanja // Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji, Izazovi institucionalnih prilagodbi / Ott, Katarina (ur.).
Zagreb : Institut za javne financije, Zaklada Friedrich Ebert, 2004. Str. 325.

12. Vasiljević, Snježana.
Ethnic Relations and Examples of Positive Practice in South-East Europe // How to Improve Development on Local Level? : handbook with best practice examples from Sout-East Europe / Rudiger Pintar (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung, 2004. Str. 00-00.

13. Vasiljević, Snježana.
Spolno uznemiravanje // JEDNAKOST MUŠKARCA I ŽENE - PRAVO I POLITIKA U HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI / Rodin, Siniša (ur.).
Zagreb : Institut za međunarodne odnose, Edicija Europa, 2003. Str. 219.

14. Vasiljević, Snježana.
Ravnopravnost spolova: Izazovi hrvatskog zakonodavstva u procesu približavanja Europskoj uniji // Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji / Katarina Ott (ur.).
Zagreb : Institut za javne financije, Zaklada Friedrich Ebert, 2003. Str. 289.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Vasiljević, Snježana.
Vaša Europa, vaša prava: Što znači biti državljaninom EU-a? .
Zagreb : Udruga općina u Republici Hrvatskoj, 2013.

2. Vasiljević, Snježana.
Neka se čuje i druga strana (Audiatur et altera pars): primjeri spolne i etničke diskriminacije .
Zagreb : Centar za ženske studije, 2012.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Vasiljević, Snježana.
Pravo na zaborav - novo temeljno pravo u europskom kontekstu?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6296-6297 (2014) ; 1-3 (članak, znanstveni).

2. Vasiljević, Snježana.
Diskriminacija i zlostavljanje na radu (mobbing) u hrvatskom pravnom okviru. // Informator : poslovno-pravni magazin. 5809 (2009) ; 1-5 (članak, znanstveni).

3. Vasiljević, Snježana.
European Citizenship from Gender Perspective. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 3-4; 1 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Vasiljević, Snježana.
Sloboda kretanja kapitala i izravne investicije u Republici Hrvatskoj. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6191-6192 (2013) ; 1-3 (članak, stručni).

2. Vasiljević, Snježana; Balen, Braslav.
Zakon o suzbijanju diskriminacije u svjetlu europskog prava: sadržaj i sankcije. // Policija i sigurnost. 2 (2009) ; 213-221 (članak, ostalo).

3. Rodin, Siniša; Smerdel, Branko; Ćapeta, Tamara; Maduro, Miguel; Shaw, Jo; Stadlmeier, Sigmar; Selanec, Goran; Vasiljević, Snježana; Goldner, Iris.
Panel diskusija o nastavi prava Europske zajednice održana u okviru Jean Monnet seminara "Stabilization and Association Process and Future of Europe", Dubrovnik, 2. ožujka 2003.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 3-4; 1 (panel diskusija, ostalo).

4. Rodin, Siniša; Vasiljević, Snježana.
Zakon o ravnopravnosti spolova. // Revija za socijalnu politiku. 3-4 (2003) ; 397-402 (prikaz, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Vasiljević, Snježana.
Cultures of EU Citizenship & the Impact of National Procedures: the case of Croatia. // FIDE XXVI National Reports. (2014).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Vasiljević, Snježana.
Intersectional Discrimination: Western European vs. Eastern European Approach // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Vasiljević, Snježana.
Challenges of the Modern Anti-discrimination Law - Light at the End of the Tunnel? // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

2. Vasiljević, Snježana.
Intersectional discrimination - EU vs US perspective // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Vasiljević, Snježana.
Challenges of EU Anti-discrimination Law: Diversity and Discrimination // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Holy, Mirela; Vasiljević, Snježana.
Etičko sljepilo u politici i odnosima među spolovima // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Vasiljević, Snježana.
Gender equality and non-discrimination principle in the context of the Croatian Accession to the EU // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

3. Vasiljević, Snježana.
Are we defined by our similarities or is it our differences? Precautions against intersectional cases in the EU // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Vasiljević, Snježana.
Žene kao građanke Europske unije // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

5. Vasiljević, Snježana.
Spolno uznemiravanje: definicija i sadržaj // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

6. Vasiljević, Snježana.
Ravnopravnost spolova u RH // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

7. Vasiljević, Snježana.
European Citizenship - Women Closer or Further from the Union // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

8. Vasiljević, Snježana.
European citizenship from a gender perspective // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

9. Vasiljević, Snježana.
Women as European citizens // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

10. Vasiljević, Snježana.
EU Citizenship and Fundamental Rights within the Framework of the Stabilization and Association // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

11. Vasiljević, Snježana.
Ethnic Minorities and the issue of regional cooperation in the frame of Stabilisation and Association Process // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

12. Vasiljević, Snježana.
Problem spolnog uznemiravanja u komparativnoj analizi // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Vasiljević, Snježana.
Pravno uređenje višestruke diskriminacije u proširenoj Europskoj uniji / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 25.11. 2008., 333 str. Voditelj: Rodin, Siniša.
 
  Magistarski radovi
 

1. Vasiljević, Snjezana.
The problem of sexual harrasment in comparative perspective / magistarski rad.
Cambridge, Velika Britanija : Pravni fakultet, 20.07. 2002., 87 str. Voditelj: Gelsthorpe, Loraine.
 
  Druge vrste radova
 

1. Vasiljević, Snježana.
Priručnik o prepoznavanju diskriminacije osoba s invaliditetom i mogućnostima zaštite njihovih prava, 2014. (popularan rad).

2. Vasiljević, Snježana.
Union citizenship: Development, Impact and Challenges. Croatian National Report, 2014. (izvješće).

3. Deželan, Tomaž; Krašovec Alenka; Vasiljević, Snježana.
Monitoring of Croatian anti-discriminative policies with regards to the balanced political participation of women and men: with a special focus on implementation of gender quotas and their effect., 2013. (ekspertiza).

4. Martina Topić; Siniša Rodin; Snježana Vasiljević.
Consolidation of the case study: Croatian Case Study: an overview and reflection, 2011. (stručna studija).

5. Topić, Martina; Rodin, Siniša; Vasiljević, Snježana.
APPENDIX TO WP5: Observations of Europe Day, 2009-2011: CROATIA, 2011. (izvješće).

6. Topić, Martina; Vasiljević, Snježana.
Identity construction programs of the state and the EU: case study phase II, 2011. (znanstvena studija).

7. Topić, Martina; Vasiljević, Snježana.
Identity construction programs of the state and the EU: case study phase III: Citizens and Modernities: Between National and European Paths in Croatia, 2011. (znanstvena studija).

8. Rodin, Siniša; Topić, Martina; Vasiljević, Snježana.
Identity construction programs of the state and the EU: case study phase I, 2010. (znanstvena studija).

9. Vasiljević, Snježana.
Task and challenges: making whistleblowing work in Croatia, 2010. (ekspertiza).

10. Topić, Martina; Vasiljević, Snježana; Đurašković, Stevo.
The state of the art: Various paths to modernity-Croatia's case report, 2009. (znanstvena studija).

11. Vasiljević, Snježana; Ivanković-Knežević, Katarina.
Provođenje politike jednake mogućnosti, 2006. (popularan rad).

12. Vasiljević, Snježana.
Analiza sustava nacionalnog integriteta, 2005. (popularan rad).

13. Vasiljević, Snježana.
Gender Equality and the Problem of Sexual Harassment from the European Perspective, 2003. (znanstveni).
 
  Prevodilaštvo
 

1. Jednakost muškarca i žene : Pravo i politika u Hrvatskoj i Europskoj uniji / Rodin, Siniša (ur.).
Zagreb : Institut za međunarodne odnose, 2003 (zbornik).
 

Izabrane publikacije

“Intersectional Discrimination: Difficulties in Interpretation of European Norm”, in M. Thiel & E. Prugl (eds.), Diversity and European Integration, New York: Macmillan/Palgrave (2009).

 

“Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“. Zagreb: Tim Press (2011).

 

“Izazovi suvremenog antidiskriminacijskog prava – svjetlo na kraju tunela?“ in Ž. Potocnjak, I. Grgurev i A. Grgic Perspectives of Antidiscrimination Law, University of Zagreb, Faculty of law (2014).

 

Cultures of EU Citizenship & the Impact of National Procedures: the case of Croatia. // FIDE XXVI National Reports. (2014).

 

“New Law and Values: Anti-discrimination Law in Post- communist Countries“. Europeanization and Globalization, New Europe - Old Values? Reform and Perseverance/Bodiroga-Vukobrat, Nada; Rodin Siniša, Sander Gerald (Eds) (ur.). United Kingdom: Springer, (2015).

 

“Equality, non-discrimination & fundamental rights: old habits die hard! “ EU Labour, Equality and Human Rights Law, University J. J. Strossmayer, Osijek, Faculty of Law (2015).

 

Snježana Vasiljević, Raili Marling and Anders Örtenblad, (Eds.), Gender Equality in a Global Perspective, Routledge: New York (2017).


Izabrani projekti

Jean Monnet Module "EU Law & Gender: Making Equality Effective" (2016-2019)