Prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, M. Phil. (Cantab, Darwin collegue) redovita je profesorica, predstojnica Zavoda za javno pravo i javnu upravu, predsjednica Odbora za sprečavanje diskriminacije i ravnopravnost spolova te predsjednica Povjerenstva za suzbijanje seksualnog uznemiravanja studentica i studenata na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Izvodi nastavu iz predmeta Europsko javno pravo, Fundamental Rights in the EU, EU Gender Equality Law, Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, Pravo Europske unije, Diskriminacija i antidiskriminacijske politike na Pravnom fakultetu te Pravo Europske unije i upravljanje europskim projektima na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomirala je (summa cum laude) i doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Cambridge, Darwin koledž. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je četiri Dekanove te Rektorove nagrade, a kao studentica bila je stipendistica Zaklade Zlatko Crnić, Ministarstva znanosti i tehnologije te Grada Zagreba. Kao gostujuća znanstvenica specijalizirala se na London School of Economics and Political Science, University of Liverpool, Johannes Koepler Univarsität Linz, a poslijedoktorsko istraživanje odradila je na Columbia University, New York te University of California, Los Angeles.

Akademska je članica Jean Monnet Centra izvrsnosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “EU Global Leadership in the Rule of Law.” Bila je voditeljica projekta Jean Monnet Module „EU Law and Gender: Making Equality Effective“ za kojeg je nagrađena nagradom „The Good Lobby Academic Award.“ Također je uključena u rad Agencije za temeljna prava EU-a, Akademije za europsko pravo u Trieru te Vijeće Europe kao nacionalna stručnjakinja i trenerica.  Područja njezinog stručnog interesa su pravo Europske unije, temeljna prava u Europskoj uniji te pravo jednakosti u EU-i. Posebna je savjetnica potpredsjednice Vlade RH za ljudska prava i društvena pitanja; vanjska je članica Odbora za pravosuđe Sabora RH, a prethodnim sazivima Sabora, sudjelovala je također u Odboru za pravosuđe i Odboru za zakonodavstvo.  Od 2019. godine obnaša funkciju ad hoc sutkinje pri Europskom sudu za ljudska prava. Autorica je i urednica četiri knjige te preko 50 znanstvenih i stručnih radova.