izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević
izv. prof. dr. sc.
Snježana Vasiljević

Izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, M. Phil (Cambridge), (matični broj znanstvenika 252930) je izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz predmeta Europsko javno pravo, Fundamental Rights in the EU, Pravo Europske unije, Europsko antidiskriminacijsko pravo, Pravo Europske unije i upravljanje europskim projektima na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

U srpnju 2019., Vlada RH ju je izabrala za ad hoc sutkinju pri Europskom sudu za ljudska prava.

Diplomirala je (summa cum laude) i doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je četiri Dekanove te Rektorove nagrade, a kao studentica bila je stipendistica Zaklade Zlatko Crnić, Ministarstva znanosti i tehnologije te Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Cambridge, Darwin koledž kao Chevenig stipendist britanske vlade. Dobitnica je nagrade Američke odvjetničke komore za najbolji rad u području spolne diskriminacije.

Na Katedri za Europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od studenog 2002. godine kao znanstvena novakinja na projektu Konvergencija prava, pristupanje EU i pravna kultura – javnopravna dimenzija te sudjelujući u znanstveno nastavnoj djelatnosti katedre. Od 2007. godine, sudjeluje samostalno i zajedno s ostalim članovima katedre u nastavi za redovite i izvanredne studente iz predmeta Europsko javno pravo na pravnom studiju. Od 2007. godine, samostalno drži nastavu za redovite i izvanredne studente na Stručnom studiju javne uprave Društvenog veleučilišta u Zagrebu, danas Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu iz predmeta Pravo Europske unije. Od 2009 do 2012. sudjelovala je kao istraživačica na FP7 projektu Participation and citizenship in Europe: European integration, nation-states, civil society and multiple modernities. Od 2016.-2019. voditeljica je projekta Jean Monnet Module «EU Law and Gender: Making Equality Effective», projektu kojeg financira Europska komisija. Zahvaljujući tom projektu,  uvela je novi kolegij na specijalističkom studiju javne uprave pod nazivom „Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije“ te izvodi seminar na drugoj godini pravnog studija „Pravo EU, rod i ravnopravnost“, čiji je sadržaj dostupan na web-stranici  Pravnog fakulteta, katedre za Europsko javno pravo i sučelju za e-učenje Merlin (Srce), te portalu Edmodo.

Specijalizirala se na London School of Economics and Political Science, Faculty of Law, University of Liverpool, Johannes Koepler Univarsität Linz. Kao gostujuća istraživačica sudjelovala je u istraživanjima i nastavi na Columbia University, Law School, New York (2008. kao stipendistica američke vlade - JFDP program te 2012.) te University of California Los Angeles, School of Law (2014.). Također je uključena u rad Agencije za temeljna prava EU, Akademije za europsko pravo u Trieru te Vijeće Europe kao nacionalna stručnjakinja. Područja njezinog stručnog interesa su europsko javno pravo, temeljna prava u EU, europsko antidiskriminacijsko pravo, međunarodnopravna zaštita žena i nacionalnih manjina, europska raznolikost i nacionalni identiteti u EU. Sudjeluje u brojnim projektima edukacije i usavršavanja pravnika, zaposlenih u državnoj upravi, sindikatima i nevladinim organizacijama  kako u Hrvatskoj tako i u drugim državama Zapadnog Balkana. Urednica je dvije knjige te autorica samostalne znanstvene monografije pod nazivom „Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“ te autorica brojnih članaka i poglavlja u knjizi. Od 2012.-2016.  uključena je u rad Sabora RH kao vanjska članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog Sabora, a od studenog 2017. imenovana je vanjskom članicom Odbora za pravosuđe.

Članica radne skupine Vijeća Europe "Human Rights in Cultural Diverse Societies (CDDH-DC)" i autorica poglavlja o višestrukoj diskriminaciji u Guidelines on Human Rights in Cultural Diverse Societies (2015/2016). 

U ljetnom semestru akadmeske godine 2017/2018. bila je gostujuća je profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru.

U siječnju 2019. postaje ovlašteni trener Vijeća Europe u programu HELP čiji je cilj edukacija širokog kruga pravnika iz područja zašite ljudskih prava putem učenja na daljinu.

Jedna je od suosnivačica i dugogodišnja članica Transparency International Hrvatska, međunarodne udruge za borbu protiv korupcije. Urednica je i jedna od autorica studije pod nazivom "National Integrity System Study Croatia (2005.), koju je objavio Transparency International te autorica stručne studije "Task & Challenges: making Whistleblowing Work in Croatia" (2010), koja je citirana u Izvješću Europske komisije u suzbijanju korupcije u EU: o Hrvatskoj (2014). 

Od 2020. suradnica je UN Global Compact i Hrvatske udruge poslodavaca na izradi smjernica za ispunjavanje upitnika kao podloge za izradu nove Strategije za borbu protiv korupcije 2021.-2030. 

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom. Od 2003. je imenovana stalnim sudskim tumačem za engleski jezik.

Certificirani je NLP Praktičar (Humanistic Neuro-linguistic Psychology), Coaching Skills Certificate (Academy of Executive Coaching), Team Coaching Foundation Level (CMI, David Clutterbuck) i edukantica transakcijske analize (International Transactional Analysis Academy). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dr. Snjezana Vasiljevic, M. Phil (Cambridge), Ph.D (Zagreb) works as an associate professor of European Public Law, Fundamental Rights in the European Union, European Anti-discrimination Law and European Union Law and European Funds at the University of Zagreb. 

In July 2019, the Croatian Government appointed her as ad hoc judge at the European Court of Human Rights.

She earned her masters (summa cum laude) and doctoral degree from the University of Zagreb, Faculty of Law. As a British Government Chevening scholar she earned her M. Phil degree at the Faculty of Law, Institute of Criminology, University of Cambridge, (Darwin College). She was awarded by the American Bar Association (CEELI) for the best paper in the area of gender equality. In the period between 2012-2016, she worked as an expert member of the Legislative Committee of the Croatian Parliament and since October 2017 she serves as an expert member of the Committee for Justice of the Croatian Parliament. She specialized in European law and human rights at London School of Economics and Political Science, Faculty of Law, University of Liverpool, Johannes Kepler Univarsität Linz. She was a visiting fellow at Columbia University, Law School, New York (2008 - JFDP Visiting Researcher and 2012) and University of California Los Angeles, School of law (2014). She also works as a national expert for the Fundamental Rights Agency and Council of Europe and lecturer of the Academy of European Law in Trier. She is currently a leader of the Jean Monnet module “EU Law and Gender: Making Equality Effective,” a project granted by the European Commission (2016-2019). Her work is strongly dedicated to European law, human rights, European antidiscrimination law, international women’s rights and ethnic minorities, European identity and diversity. She has initiated and coordinated numerous projects on trainings of lawyers, civil sector, trade unions and NGOs representatives in Croatia and the Western Balkans. She has held a number of visiting lectures (Columbia University, University of Belgrade, Aleksanteri Institute Finland, European Law Academy Trier, Council of Europe) and presentations at international conferences. She is the editor of three books and the author of a number of articles and chapters in books. 

In 2015/2016, invited by the Council of Europe to join the Drafting group on Human Rights in Cultural Diverse Societies (CDDH-DC) and drafted the paragraph on multiple discrimination in the CoE Guidelines on Human Rights in Cultural Diverse Societies. 

Since January 2019, she is the Council of Europe HELP trainer certified to provide distance learning courses for selected groups of legal professionals. 

She is certified NLP Practitioner (Humanistic Neuro-linguistic Psychology), Coaching Skills Certificate (Academy of Executive Coaching), Team Coaching Foundation Level (CMI, David Clutterbuck) and Transaction Analysis Practitioner (International Transactional Analysis Academy). 

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 753
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 53
Katedra/služba:
Europsko javno pravo
Konzultacije:

Četvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na: snjezana.vasiljevic@pravo.hr

i putem Instagrama:

https://www.instagram.com/snjezanavasiljevic

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

"Republika Hrvatska i međunarodna zajednica pred izazovom korupcije", Pravnik (1998). Rad nagrađen Rektorovom nagradom.

 

National Integrity System Study – Republic of Croatia Corruption Profile (editor). Zagreb: Transparency International, AED & USAID (2005)

 

“Intersectional Discrimination: Difficulties in Interpretation of European Norm”, in M. Thiel & E. Prugl (eds.), Diversity and European Integration, New York: Macmillan/Palgrave (2009).

 

“Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“. Zagreb: Tim Press (2011).

 

“Izazovi suvremenog antidiskriminacijskog prava – svjetlo na kraju tunela?“ in Ž. Potocnjak, I. Grgurev i A. Grgic Perspectives of Antidiscrimination Law, University of Zagreb, Faculty of law (2014).

 

Cultures of EU Citizenship & the Impact of National Procedures: the case of Croatia. // FIDE XXVI National Reports. (2014).

 

“New Law and Values: Anti-discrimination Law in Post- communist Countries“. Europeanization and Globalization, New Europe - Old Values? Reform and Perseverance/Bodiroga-Vukobrat, Nada; Rodin Siniša, Sander Gerald (Eds) (ur.). United Kingdom: Springer, (2015).

 

“Equality, non-discrimination & fundamental rights: old habits die hard! “ EU Labour, Equality and Human Rights Law, University J. J. Strossmayer, Osijek, Faculty of Law (2015).

 

Snježana Vasiljević, Raili Marling and Anders Örtenblad, (Eds.), Gender Equality in a Global Perspective, Routledge: New York (2017).


Izabrani projekti

COST "Women on the move" (2020.-2024.)

Jean Monnet Module "EU Law & Gender: Making Equality Effective" (2016-2019)

Jean Monnet Centre of Excellence: "EU's Global Leadership in the Rule of Law" - researcher