Dr. sc. Melita Carević, LL.M., zaposlena je kao izvanredna profesorica na Katedri za europsko javno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Jean Monnet centru izvrsnosti „EU Global Leadership in the Rule of Law“, gdje sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Europsko javo pravo, EU Internal Market Law i EU Climate Change Law u sklopu integriranog pravnog studija te predmeta Pravo unutarnjeg tržišta EU i Europsko pravo tržišnog natjecanja na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz Europskog prava. Voditeljica je projekta Jean Monnet modul „Climate Change Law in the EU“, koji traje od 2022. do 2025.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2008. magna cum laude, među 1% najuspješnijih studenata svoje generacije te je tijekom studija bila nagrađena posebnom rektorovom nagradom. Magistrirala je 2011. na University of Michigan Law School kao dobitnica Grotius stipendije. Doktorat znanosti stekla je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2015. obranivši disertaciju „European Union climate change regulation and its impact on global standard-setting“. Kao znanstvena novakinja pridružila se je Katedri za europsko javno pravo 2009. Tijekom 2014. stažirala je na Sudu Europske unije u kabinetu suca Siniše Rodina te je bila gostujući istraživač u kabinetu nezavisne odvjetnice Eleanor Sharpston, a tijekom 2016. se znanstveno usavršavala Pravnom fakultetu Sveučilišta Oxford. Pravosudni ispit položila je 2018.

Dr. Carević je sudjelovala u edukaciji sudaca i državnih odvjetnika u području prava Europske unije pri Pravosudnoj akademiji te je vodila brojne radionice o pravu EU za odvjetnike i suce u sklopu programa cjeloživotnog učenja. Autorica je znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama te istraživačica na nekoliko međunarodnih projekata. Glavna je urednica je časopisa Croatian Yearbook of European Law and Policy, voditeljica Doktorskog studija iz Europskog prava (stari program), zamjenica voditeljice Posljediplomskog specijalističkog studija iz Europskog prava te dopredsjednica stručne udruge CROSEL. Članica je akademske mreže GreenDeal-Net, Hrvatske udruge za pravo i politiku tržišnog natjecanja te od veljače 2023. Radne skupine za izradu stajališta na prijedlog Uredbe o uspostavi certifikacijskog okvira Unije za uklanjanje ugljika pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Istraživanje dr. Carević usredotočeno je na pravo klimatskih promjena u EU, pravo zaštite okoliša EU, pravo unutarnjeg tržišta EU i europsko pravo tržišnog natjecanja.