Predmeti koje izvode članovi katedre za pomorsko i općeprometno pravo

Predmeti

sveučilišni poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Pomorsko pravo I 1 6.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja 1 6.0
0,0,0
INFO
Pomorsko osiguranje 2 6.0
0,0,0
INFO
Pomorsko pravo II 2 6.0
0,0,0
INFO
Pravo kopnenog i zračnog prometa 2 6.0
0,0,0
INFO
sveučilišni poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Pomorsko pravo I 1 5.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja 1 5.0
0,0,0
INFO
Pomorsko pravo II 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Pomorsko osiguranje 2 5.0
0,0,0
INFO
Općeprometno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Općeprometno pravo - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pomorsko pravo - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Maritime and Transport Law 8 8.0
1,1,1
INFO
Pomorsko i općeprometno pravo 8 8.0
0,0,0
INFO
Pomorsko i općeprometno pravo - seminar 8 4.0
0,0,0
INFO
Pomorsko i općeprometno pravo - vježbe 8 2.0
0,0,0
INFO
Carriage of Goods by Sea 9 4.0
1,1,1
INFO
Energetsko pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
European Transport Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Europsko prometno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Insurance Law 9 4.0
1,1,1
INFO
International Air Law 9 4.0
1,1,1
INFO
International and EU Energy Law and Energy Security 9 4.0
1,1,1
INFO
Međunarodno zračno pravo 9 4.0
1,1,1
INFO
Pravni okvir pružanja privatnih sigurnosnih usluga 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo transportnog osiguranja 9 4.0
0,0,0
INFO
Private Security Services and Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Transport Insurance Law 9 4.0
1,1,1
INFO