Predmeti koje izvode članovi katedre za kazneno procesno pravo

Predmeti

sveučilišni poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama 1 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - opći dio 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 1 3.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku 1 3.0
0,0,0
INFO
Djeca i kazneno pravo 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravna odgovornost pravnih osoba 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Poredbeno kazneno pravosuđe 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo-posebni dio 2 5.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika 2 5.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti 2 6.0
0,0,0
INFO
sveučilišni poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama 1 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - opći dio 1 7.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 1 3.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku 1 3.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku 2 3.0
0,0,0
INFO
Europski sud za ljudska prava - kaznenopravni aspekti 2 6.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - posebni dio 2 7.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika 2 6.0
0,0,0
INFO
Poredbeno kazneno pravosuđe 2 3.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kazneno procesno pravo 5 8.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - seminar 5 4.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - vježbe 6 2.0
0,0,0
INFO
Criminal Law of the European Union 9 4.0
1,1,1
INFO
European and International Cooperation in Criminal Matters 9 4.0
1,1,1
INFO
Human Rights and Criminal Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
International Criminal Procedure 9 4.0
1,1,1
INFO
Introduction to Croatian Criminal Justice System 9 4.0
1,1,1
INFO
Kazneno pravo Europske unije 9 4.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika 9 4.0
0,0,0
INFO
Ljudska prava i kazneno pravosuđe 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno procesno pravo 9 4.0
1,0,0
INFO
Penitencijarno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Praktične vježbe/pravne klinike/moot courts 9 10.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Protection of privacy in the criminal justice system 9 4.0
1,1,1
INFO
Psihijatrija i pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Transitional Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Osnove kaznenog i prekršajnog prava 3 4.0
0,0,0
INFO
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Prekršajno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO