Predmeti koje izvode članovi Katedre za kazneno pravo

Predmeti

sveučilišni poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kazneno pravo-opći dio 1 5.0
0,0,0
INFO
Kriminologija 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 1 3.0
0,0,0
INFO
Mlađe osobe u kaznenom pravu 1 3.0
0,0,0
INFO
Osobitosti delikvencije žena 1 3.0
0,0,0
INFO
Politika suzbijanja kažnjivog ponašanja 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudska medicina 1 3.0
0,0,0
INFO
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta 1 3.0
0,0,0
INFO
Djeca i kazneno pravo 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Gospodarska kaznena djela 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravna odgovornost pravnih osoba 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo izbora kaznenih sankcija-mjere upozorenja i sigurnosne mjere 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Sudska psihijatrija 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo-posebni dio 2 5.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika 2 5.0
0,0,0
INFO
Nasilje i djeca 2 6.0
0,0,0
INFO
sveučilišni poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kazneno pravo - opći dio 1 7.0
0,0,0
INFO
Kriminologija 1 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 1 3.0
0,0,0
INFO
Mlađe osobe u kaznenom pravu 1 3.0
0,0,0
INFO
Osobitosti delinkvencije žena 1 3.0
0,0,0
INFO
Politika suzbijanja kažnjivih ponašanja 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudska medicina 1 3.0
0,0,0
INFO
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta 1 3.0
0,0,0
INFO
Gospodarska kaznena djela 2 3.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo izbora kaznenopravnih sankcija - mjere upozorenja i sigurnosne mjere 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - posebni dio 2 7.0
0,0,0
INFO
Poredbeno kazneno pravosuđe 2 3.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Sudska psihijatrija 2 3.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kazneno pravo 4 8.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - seminar 4 4.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - vježbe 5 2.0
0,0,0
INFO
Bioethics and Human Rights 9 4.0
1,1,1
INFO
Bioetika i ljudska prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Comparative Criminal Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Comparative Criminology 9 4.0
1,1,1
INFO
Economic Criminal Law 9 4.0
1,1,1
INFO
EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims 9 4.0
1,1,1
INFO
Gospodarsko kazneno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
International Criminal Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Introduction to Croatian Criminal Justice System 9 4.0
1,1,1
INFO
Kaznenopravni aspekti trgovanja ljudima i nezakonitih migracija 9 4.0
0,0,0
INFO
Komparativna kriminologija 9 4.0
0,0,0
INFO
Kriminologija 9 4.0
0,0,0
INFO
Maloljetničko kazneno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Medicina i pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 9 4.0
1,1,0
INFO
Pravo kroz film 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 9 4.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Smrtna kazna 9 4.0
0,0,0
INFO
Sudska medicina 9 4.0
0,0,0
INFO
Transitional Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
Victimology 9 4.0
1,1,1
INFO
Viktimologija 9 4.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kriminologija s osnovama kaznenog prava 7 3.0
0,0,0
INFO
Kriminologija s osnovama kaznenog prava - seminar 7 4.0
0,0,0
INFO
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Prekršajno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO