Predmeti koje izvode članovi katedre za građansko procesno pravo

Predmeti

sveučilišni poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Parnično procesno pravo 1 5.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u Europi - procesnopravni aspekti 1 6.0
0,0,0
INFO
Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prva 2 3.0
0,0,0
INFO
Komparativno pravo 2 4.0
0,0,0
INFO
Ovršno pravo 2 5.0
0,0,0
INFO
Parnično procesno pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Arbitražno procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Insolvencijsko pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Izvanparnično i ovršnoprocesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko sudsko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
sveučilišni poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Arbitražno procesno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Insolvencijsko pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Pravni i institucionalni okvir medijacijskih postupaka 1 6.0
0,0,0
INFO
Europski sud za ljudska prava 1, 3 6.0
0,0,0
INFO
Izabrane teme prakse Europskog suda 2 3.0
0,0,0
INFO
Ovršno pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Parnično procesno pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Parnično procesno pravo - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Izvanparnično i ovršno procesno pravo 3 6.0
0,0,0
INFO
Izvanparnično i ovršno procesno pravo - seminar 3 6.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko sudsko procesno pravo 3 6.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko sudsko procesno pravo - seminar 3 6.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Građansko procesno pravo 7 8.0
1,0,0
INFO
Građansko procesno pravo - seminar 7 4.0
1,0,0
INFO
Građansko procesno pravo - vježbe 7 2.0
1,0,0
INFO
Alternative Dispute Resolution 9 4.0
1,1,1
INFO
Children's Procedural Rights and Civil Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
Comparative Civil Procedure 9 4.0
1,1,1
INFO
Insolvencijsko pravo 9 4.0
1,0,0
INFO
Insolvency Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Izvanparnično i ovršno pravo 9 4.0
1,0,0
INFO
Izvansudsko rješavanje sporova 9 4.0
1,0,0
INFO
Javnobilježničko pravo 9 4.0
1,0,0
INFO
Komparativno građansko procesno pravo 9 4.0
1,0,0
INFO
Organisation of the Judiciary 9 4.0
1,1,1
INFO
Organizacija pravosuđa 9 4.0
1,0,0
INFO
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana