Referada za poslijediplomske studije na pravnom studiju

Administrativne poslove uz poslijediplomske pravne studije (doktorske i specijalističke) obavlja Referada za poslijediplomske studije, referent za poslijediplomske studije g. Jasmin Mujinović. Adresa referade je Zagreb, Trg maršala Tita 14/II, tel. ++385 1 4564 383.


Pošalji e-mail

U slučaju upita možete se obratiti referentu za poslijediplomske studije g. Jasminu Mujinoviću  
 
 
Referada za poslijediplomske studije na Studijskom centru za socijalni rad

Administrativne poslove uz poslijediplomske studije socijalnog rada i socijalne politike (doktorske i specijalističke) obavlja Referada za poslijediplomske studije, referentica za poslijediplomske studije gospođa Ivana Bregović Žimbrek. Adresa referade je Nazorova 51,  tel. ++385 1 4895 804. 

 

 


Pošalji e-mail

U slučaju upita možete se obratiti referentici za poslijediplomske studije gospođi Ivani Bregović Žimbrek