prof. dr. sc. Alan Uzelac
prof. dr. sc.
Alan Uzelac

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1988

Godina magistriranja: 1992

Godina doktoriranja: 1999

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 525 Telefon kućni:
4597500
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Katedra/služba:
Građansko procesno pravo
Konzultacije:

četvrtkom u 15 sati

Osobna stranica na Webu:
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Građansko procesno pravo

Izvansudsko rješavanje sporova

Organizacija pravosuđa

Europski sud za ljudska prava

Obiteljsko sudsko procesno pravo

Izvanparnično i ovršno pravo


Izabrani projekti

http://tcjust.pravo.unizg.hr/


Povijest zaposlenja

Alan Uzelac redoviti je profesor na Katedri za građansko pravo. Od 1. studenog 1994. godine radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovao je kao istraživač i/ili voditelj u više znanstvenih i stručnih projekata u Hrvatskoj i drugim zemljama. Predavao je kao gostujući predavač na više sveučilišnih ustanova u Hrvatskoj, Europi i Sjedinjenim Državama te na više desetaka skupova u zemlji i inozemstvu. Od 1992. do 2002. godine bio je tajnik Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje je bio jedan od utemeljitelja i urednika časopisa Croatian Arbitration Yearbook i međunarodnog skupa Hrvatski arbitražni dani. Arbitar je na listi više inozemnih arbitražnih institucija. Od 1993. sudjeluje u radu UNCITRAL-ove skupine za arbitražu i mirenje (od 2000. kao predstavnik RH), a član je i nacionalnog Povjerenstva za praćenje rada UNCITRAL-a. Jedan je od članova osnivača Europske komisije za učinkovitost pravosuđa (CEPEJ) pri Vijeću Europe, a u toj je komisiji obnašao i više funkcija (član predsjedništva, predsjednik radne skupine za trajanje sudskih postupaka).