U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja arbitraže; razumjeti ulogu arbitraže u zaštiti građanskih materijalnih prava; uočiti i primijeniti osnovna načela arbitražnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja arbitraže te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.

Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
osnovne teorijske odrednice arbitražnog rješavanja sporova;
arbitrabilnost; ugovor o arbitraži;
arbitri i konstituiranje arbitražnoga suda;
arbitražni postupak;
pobijanje arbitražnoga pravorijeka;
sud i arbitraža;
priznanje i ovrha arbitražnih pravorijeka.