U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavna procesna jamstva zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; razumjeti ulogu Europskog suda za ljudska prava u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela razvijena u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava na pojedine probleme iz prakse; prepoznati glavne odrednice razvoja postupka pred Europskim sudom za ljudska prava; razumjeti ulogu Europskog suda za ljudska prava u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela postupanja na pojedine probleme iz prakse. Sadržaj kolegija A) Razvoj sustava zaštite ljudskih prava unutar Vijeća Europe; B) Građanska procesna prava zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i hrvatsko građansko procesno pravo – opći aspekti; C) Materijalno pravo konvencije: pravo na pristup sudu; pravo na pošteno suđenje; pravo na suđenje pred nezavisnim i nepristranim tribunalom; pravo na postupak u razumnom roku; pravo na djelotvorno pravno sredstvo; pravo na privatnost i osobni i obiteljski život (građanski aspekti); zabrana diskriminacije; D) Nadležnost suda – građanskopravni aspekti; odnos Suda i drugih tijela Vijeća Europe i EU; odnos Suda i nacionalnih pravosuđa; procesna legitimacija i stranke u postupku; E) Odlučivanje o dopuštenosti – ratione temporis; iscrpljenost pravnih sredstava; podnošenje zahtjeva; stadiji postupka: pravni lijekovi; F) Izvršenje presuda i drugih odluka Suda; pravična naknada; djelotvornost odluka Suda.