U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja ovršnog i izvanparničnog procesnog prava; razumjeti ulogu pojedinih postupaka u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela građanskog procesnog prava i ovršnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja ovršnog i izvanparničnog prava te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.

Sadržaj:
Izvanparnično pravo
Pojam i struktura izvanparničnog procesnog prava; Načela izvanparničnog procesnog prava; Subjekti izvanparničnog postupka; Pravni lijekovi i djelotvornost sudskih odluka donesenih u izvanparničnom postupku; Opći pregled osnovnih izvanparničnih postupaka.
Ovršno pravo
Pojam i struktura ovršnoga prava i prava osiguranja te ovršnoga postupka i postupka osiguranja; Načela ovršnoga prava i prava osiguranja; Subjekti ovršnoga postupka i postupka osiguranja; Sredstva i predmet ovrhe i osiguranja; Tražbina koja se ostvaruje i osigurava; Osnove za određivanje ovrhe; Pravni lijekovi u ovršnom postupku; Sredstva osiguranja.