Marta Dragičević Prtenjača rođena je 13.12.1980. u Zagrebu. Diplomirala je 2004. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij iz Kaznenopravnih znanosti upisala je 2004. godine na matičnom Fakultetu, položila je sve ispite sa izvrsnim uspjehom i doktorirala je 2014. godine na temu „Kaznenopravni aspekti pasivnoga podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu“. Bila je odvjetnička vježbenica (2005. – 2007.); znanstvena novakinja na projektu „Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta“ (2007. – 2009.); asistentica na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009. -2014.); viša asistentica na matičnom Fakultetu (2014.-2016.); docentica na matičnoj Katedri (2016. -2021.), a danas je izvanredna profesorica na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od travnja 2021.)

Članica je nekoliko nacionalnih i međunarodnih udruženja, Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Društva sveučilišnih nastavnika, Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu,  kao i Europskog udruženja za kriminologiju. Bila je zamjenski član Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske (International Chamber of Commerce– Hrvatska) od 2016. do 2019. god. Sudjelovala je u radu Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC-a u središnjici ICC-a u Parizu u nekoliko navrata (11.-14.11.2015. i 16. 17.3.2016.) pa je tako bila odabrana u radnu skupinu za izradu Smjernica ICC-a o sukobu interesa u privatnom sektoru (ICC-Guidance on Conflicts of Interests).

Sudjelovala je u izradi nekoliko zakona i njihovih izmjena. U izradi današnjeg Kaznenog zakona, sudjelovala je u svojstvu vanjskog suradnika radne skupine za izradu Kaznenog zakona (NN 125/11), a 2018. godine bila je članica radne skupine za Izmjenu i dopunu Kaznenog zakona (NN 118/18). Sudjelovala je kao članica radne skupine i u izradi Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN 143/12).

U svojstvu istraživača sudjelovala je na znanstvenim i međunarodnim projektima. Bila je istraživačica (znanstvena novakinja) na projektu „Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta“ voditelja prof. dr. sc. Davora Derenčinovića;

  • članica tima na projektu IPA-2008 „Unapređenje pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem jačanja akademskog integriteta“ (2012-2013) („Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for Preventing Discrimination and Corruption aimed at Improving Academic Integrity”);
  • istraživačica na projektu „Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition –Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime”, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ-a) voditelja prof. dr. sc. Davor Derenčinović;
  • istraživačica na znanstvenom projektu „Economic and industrial espionage in Germany and Europe“ (WISKOS“) u razdoblju od 2015. do 2017. god., koji je provodio Max Planck Institut za strano i međunarodno kazneno pravo, a koji projekt je bio odobren i financiran od strane njemačke Vlade;
  • istraživačica na sveučilišnom znanstvenom i razvojnom projektu „Istraživačka mreža tranzicijske pravde“ (2019./2020.), financiranom od Sveučilišta u Zagrebu, čija voditeljica je bila doc. dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička.

Danas je istraživačica na znanstvenom projektu „Projekt nedužnosti u Hrvatskoj“ (Innocence project; CroINOP) čiji voditelj je prof. dr. sc. Davor Derenčinović, a koji je financiran od HRZZ te na sveučilišnom znanstvenom i razvojnom projektu: „Kazneno pravo u izvanrednim stanjima“, čija je voditelja doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička.

Usavršavala se u zemlji i inozemstvu, između ostalog i kao sudionik ili polaznik međunarodnih tečajeva ili savjetovanja.

Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Kazneno pravo (predavanja, seminari i vježbe), Maloljetničko kazneno pravo i Prekršajno pravo na integriranom diplomskom studiju, kao i ostalih kolegija koje izvodi Katedra za kazneno pravo ako se za tim ukaže potreba.

Na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz kaznenopravnih znanosti koji se izvodi na Sveučilištu u Zagrebu, na Pravnom fakultetu, izvodi kolegije Kazneno pravo opći dio, Kazneno pravo posebni dio te Prekršajno pravo, a na poslijediplomskom doktorskom studiju pravni studij- smjer kaznenopravnih znanosti, kolegije Kazneno pravo opći dio, Kazneno pravo posebni dio, Mlađe osobe u kaznenom pravu te Prekršajno pravo.

Bila je mentorica u izradi oko 50 diplomskih radova i jedne doktorske disertacije.

Izlagala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (vidjeti CROSBI).

Bila je član Stručnog povjerenstva Pravnog Fakulteta u Zagrebu u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija (klasa: 640-01/16-22/8, urbr:251-55-16-19).

Bila je i članica Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima Vlade Republike Hrvatske, od 2017 do 2018. god.

Bila je izvršna urednica Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske (dalje: Godišnjak APZH) četiri godine (2015-2018), a sada je član uredništva Godišnjaka APZH, te je jedna od urednica zajedno s prof. dr. sc. Ksenijom Turković i izv. prof .dr. sc. Majom Munivranom Vajdom zbirne znanstvene knjige: „Kazneno pravo: sinergija teorije i prakse, Liber Amicorum Petar Novoselec“, (ur.), Marta Dragičević Prtenjača, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.

Ima položen pravosudni ispit i objavila je niz (oko 29) znanstvenih radova (samostalno i u suautorstvu). Aktivno vlada engleskim, a služi se njemačkim i francuskim.

Upisana je u upisnik znanstvenika pod matičnim brojem 300321.