doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
doc. dr. sc.
Marta Dragičević Prtenjača

 

Marta Dragičević Prtenjača rođena je 13. 12. 1980. u Zagrebu. Završila je V. gimnaziju u Zagrebu, 1999. godine sa odličnim uspjehom i bila je oslobođena mature. Iste godine upisuje Pravni fakultet u Zagrebu. Diplomirala je 2004. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij iz Kaznenopravnih znanosti upisala je 2004. godine na matičnom Fakultetu, položila je sve ispite sa izvrsnim uspjehom te je doktorirala 2014. godine na temu „Kaznenopravni aspekti pasivnoga podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu“. Radila je kao odvjetnička vježbenica (2005. - 2007.); znanstvena novakinja na projektu „Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta“ čiji je voditelj bio prof. dr. sc. Davor Derenčinović na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2007. - 2009.); bila je asistentica na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009. -2014.); viša asistentica na matičnom Fakultetu (2014.-2016.), a danas je docentica na matičnoj Katedri (od 2016. god.).

Članica je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo, Balkan Criminology Grupe, zamjenski član Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske (International Chamber of Commerce- Hrvatska), te je članica Europskog udruženja za kriminologiju. Sudjelovala je u izradi današnjeg Kaznenog zakona kao vanjski suradnik radne skupine za izradu Kaznenog zakona; bila je članica radne skupine za izradu Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji; bila je članica tima na projektu IPA-2008 „Unapređenje pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem jačanja akademskog integriteta“ (2012-2013) („Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for Preventing Discrimination and Corruption aimed at Improving Academic Integrity”), te je trenutno istraživač na projektu „Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition –Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime”, i međunarodnom- znanstvenom projektu „WISKOS“ koji provodi Max Planck Institut za strano i međunarodno kazneno pravo, odobrenom i financiranom od strane njemačke Vlade. Jedna je od izvršnih urednica (časopisa) Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske, bila je recenzentica dva rada koji su objavljeni u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu, recenzentica dva rada u postupku dodjeljivanja „Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima“ Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, te članica stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

Usavršavala se u zemlji i inozemstvu, između ostalog i kao sudionik ili polaznik međunarodnih tečajeva ili savjetovanja. Kraće je studijski boravila na Max Planck Institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburg-u (16. - 29. lipnja 2014. god.); bila je sudionik na IX specijalističkom tečaju iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste, naziva „Pravni status i odgovornost nedržavnih entiteta prema međunarodnom humanitarnom pravu, međunarodnom kaznenom pravu i međunarodnom pravu o ljudskim pravima“, u sklopu kojeg se održavao i moot court u kojem je aktivno sudjelovala (došavši do polufinala), a koji se održavao u Siracusi u Italiji (24. svibnja - 3. lipnja 2009. god.); usavršavala se i na redovnim savjetovanjima Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, koji se održavaju svake godine u Opatiji, a posljednji put prošle godine (4.-6. prosinca 2014. god.), na XXVII redovnom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, koje je organizirano pod Visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, naziva „Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo“; bila je polaznik prvog međunarodnog tečaja - International Spring Course “Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies”, naziva „The Future Unchained - Terrorism between Law and Politics“, koji se održavao u Dubrovniku (15.- 22. ožujka 2009. god.) te polaznik i suizlagač (sa Aleksandrom Maršavelskim -Course conclusions) šestog međunarodnog tečaja - International Spring Course “Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies”, naziva „2014: A Year of Critical Issues and Challenges for International Criminal Justice“, koji se održavao u Dubrovniku (24.- 28. ožujka 2014. god.).

Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Kazneno pravo (predavanja, seminari i vježbe), Maloljetničko kazneno pravo i Prekršajno pravo na Pravnom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, kao i ostalih kolegija koje izvodi Katedra za kazneno pravo, ako se ukaže potreba. Bila je mentorica u izradi dvadesetak diplomskih radova, te mentorica rada koji je dobio Dekanovu nagradu, a koji je priznat kao diplomski rad.

Izlagala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Sudjelovala u radu Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske, u središnjici ICC-a u Parizu, Francuska, Pariz, 11.-14.11.2015. i 16. 17.3.2016.;

Bila je član Stručnog povjerenstva Pravnog Fakulteta u Zagrebu u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija (klasa: 640-01/16-22/8, urbr:251-55-16-19)

Ima položen pravosudni ispit, objavila je desetak znanstvenih radova (samostalno i u suautorstvu), i imala je izlaganja na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Aktivno vlada engleskim, a služi se i njemačkim.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Poglavlja u knjizi
 

1. Dragičević Prtenjača, Marta.
Kaznena djela protiv braka, obitelji i djece // Kazneno pravo- posebni dio-.
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 227-251.

2. Dragičević Prtenjača, Marta.
Kaznena djela protiv sigurnosti prometa // Kazneno pravo - posebni dio-.
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 269-293.

3. Dragičević Prtenjača, Marta.
Svjetlosno onečišćenje u okviru kaznenopravne zaštite okoliša // Kaznenopravna zaštita okoliša / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. Str. 107-126.

4. Dragičević Prtenjača, Marta.
Brački statut // Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku II / Ožegović, Nina ; Petrović, Zorislav Antun (ur.).
Zagreb : Institut za kulturu i etiku, 2016. Str. 7-19.

5. Dragičević Prtenjača, Marta.
Lastovski statut // Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku / Petrović, Zorislav Antun (ur.).
Zagreb : Kerschoffset, 2014. Str. 103-115.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Cvitanović, Leo; Derenčinović, Davor; Turković, Ksenija; Munivrana Vajda, Maja; Dragičević Prtenjača, Marta; Maršavelski, Aleksandar; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Kazneno pravo: posebni dio .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta.
Agent provokator i institut prikrivenog istražitelja. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 25 (2018) , 2; 303-328 (pregledni rad, znanstveni).

2. Dragičević Prtenjača, Marta; Bezić, Reana.
Perspektiva uvođenja doktrine doli incapax u hrvatsko maloljetničko kazneno pravo. // Macedonian Journal for Criminal Law and Criminology. 1 (2018) , 25; 1-37 (pregledni rad, znanstveni).

3. Dragičević Prtenjača, Marta; Brkić, Matija.
OBIJESNA VOŽNJA – SPORNA OBILJEŽJA I DRUGA OTVORENA PITANJA. // Zagrebačka pravna revija. 7 (2018) , 3; 277-308 (pregledni rad, znanstveni).

4. Glavina, Dominik; Dragičević Prtenjača, Marta.
Kazneno djelo utaje poreza kao oblik porezne evazije s posebnim osvrtom na poslovanje preko poreznih utočišta. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. IX (2018) , 1; 175-208 (prethodno priopćenje, znanstveni).

5. Glavina, Dominik; Dragičević Prtenjača, Marta.
Kazneno djelo utaje poreza kao oblik porezne evazije s posebnim osvrtom na poslovanje preko poreznih utočišta. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. IX (2018) , 1; 175-208 (prethodno priopćenje, znanstveni).

6. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
克罗地亚过渡时期反腐败政策的发展与经济犯罪研究 (The Development of Anti-Corruption Criminal Policy in Croatia during the Transition Period and the related Economic Crimes). // Economic Criminology, Shanghai Academy of Social Sciences Press (经济刑法). 18 (2018) , 1; 307-337 (pregledni rad, znanstveni).

7. Derenčinović, Davor; Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
“Projekti nedužnosti” i naknadna DNK vještačenja u Republici Hrvatskoj : moguća stvarnost ili nedostižna želja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 67 (2017) , 3/4; 373-404 (članak, znanstveni).

8. Dragičević Prtenjača, Marta.
Dihotomija pristupa u rješavanju nasilja u obitelji putem prekršajnopravne i kaznenopravne regulative. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 24 (2017) , 1; 141-175 (pregledni rad, znanstveni).

9. Dragičević Prtenjača, Marta.
SPOREDNA NOVČANA KAZNA U HRVATSKOM KAZNENOM PRAVU I PRAKSI - s posebnim osvrtom na njezino izricanje u postupcima koji su vođeni za kazneno djelo primanja mita. // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu. 23 (2016) ; 59-92 (pregledni rad, znanstveni).

10. Dragičević Prtenjača, Marta; Vejnović, Andrea.
Ratio legis zastare u kaznenom pravu s naglaskom na problematiku njezine pravne naravi. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 7 (2016) , 1; 94-141 (članak, znanstveni).

11. Munivrana Vajda, Maja; Dragičević Prtenjača, Marta; Maršavelski, Aleksandar.
Nekažnjavanje žrtava trgovanja ljudima u Hrvatskoj – pravni standard kao fikcija ili stvarnost. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 53 (2016) , 4; 991-1009 (članak, znanstveni).

12. Dragičević Prtenjača, Marta.
Kaznena djela Neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja te Neovlaštenog slikovnog snimanja s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava i elaboracijom pojmova privatnosti i neovlaštenosti. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti hrvatske. 5 (2014) ; 164-199 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

13. Dragičević Prtenjača, Marta.
POČINITELJI KAZNENIH DJELA PREMA TALIJANSKOJ POZITIVISTIČKOJ ŠKOLI U SVJETLU ZAUZETIH SHVAĆANJA POZITIVNOPRAVNE TEORIJE. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 5-6; 1147-1164 (prethodno priopćenje, znanstveni).

14. Derenčinović, Davor; Gulišija, Miranda; Dragičević Prtenjača, Marta.
Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 2; 751-777 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

15. Kurtović Mišić, Anita; Dragičević Prtenjača, Marta; Strinić Višnja.
Novosti kod instituta pomilovanja, pravnih posljedica osude, rehabilitacije i davanja podataka iz kaznene evidencije. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2/2012; 701-750 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

16. Kralj, Tihomir; Dragičević Prtenjača, Marta.
Korupcijska kaznena djela protiv službene dužnosti-s analizom prijedloga njihovih izmjena. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 2 (2010); 729-767 (prethodno priopćenje, znanstveni).

17. Dragičević Prtenjača, Marta.
Poredbenopravna analiza pasivnog podmićivanja u kaznenim zakonodavstvima Finske i Slovačke. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 1; 233-280 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

18. Derenčinović, Davor; Getoš, Anna-Maria; Dragičević Prtenjača, Marta.
Uvjetna sloboda u zatvoru bez zidova - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva za "liberalizacijom" pristupa kaznenoj evidenciji. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2; 1007-1046 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta.
Votum separatum-komentar odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju nekih odredaba Zakona o sprječavanju sukoba interesa. // Sveske za javno pravo. 11 (2013) ; 66-74 (članak, ostalo).

2. Derenčinović, Davor; Getoš, Anna Maria; Dragičević Prtenjača, Marta.
KAZNENOPRAVNO SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 275-289 (članak, ostalo).

3. Burić, Zoran; Dragičević Prtenjača, Marta.
9. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste «Pravni status i odgovornost nedržavnih entiteta prema međunarodnom humanitarnom pravu, međunarodnom kaznenom pravu i međunarodnom pravu o ljudskim pravima» Siracusa, Italija, 24. svibnja - 3. lipnja 2009.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 1; 401-408 (prikaz, stručni).

4. Dragičević Prtenjača, Marta.
Prikaz prvog međunarodnog ljetnog tečaja -sprječavanje kriminala putem kaznenog prava i sigurnosnih studija pod nazivom "Neokovana budućnost -terorizam između prava i politike". // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) ; 391-400 (prikaz, ostalo).

5. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
III. međunarodna interkatedarska konferencija nastavnika kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Ljubljani. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 1; 369-383 (prikaz, ostalo).

6. Burić, Zoran; Dragičević Prtenjača, Marta.
Pripremni kolokvij XVIII. međunarodnog kongresa iz kaznenog prava Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kaznano pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009., Posebne postupovne mjere i poštovanje ljudskih prava, Pula, 6.-9. studenog 2008.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2; 1171-1179 (prikaz, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta; Gracin, Dijana.
Alternative kazni oduzimanja slobode // Alternativne krivične sankcije (regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja) / Bejatović, Stanko ; Jovanović, Ivan (ur.).
Beograd : Organizacija za europsku sigurnost i suradnju - OEBS, 2018. 109-130 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
DOES THE CRIME PAY OFF – (UN)EFFICIENCY OF CONFISCATION IN CROATIA - NEW PROPOSALS FOR ITS 60TH BIRTHDAY // ECLIC- EU AND COMPARATIVE LAW ISSUES AND CHALLENGES SERIES (ECLIC 3) - International Scientific Conference “EU and Member States – legal and economic issues“ / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.).
Osijek : University Josip Juraj Strossmayer of Osijek Faculty of Law Osijek, 2019. 549-582 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
Uvod u Europsku mrežu nedužnosti- Hrvatska perspektiva // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

2. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
DOES THE CRIME PAY OFF – (Un)efficiency of confiscation in Croatia - new proposals for its 60th birthday // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

3. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta.
Agent provokator i institut prikrivenog istražitelja // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

4. Tomić, Lucia Ana; Dragičević Prtenjača, Marta.
Smjernice ICC-ja o sukobu interesa u poduzećima // .
(predavanje,ppt prezentacija,stručni).

5. Dragičević Prtenjača, Marta.
Possibility of introducing Innocence (DNA) Projects in Croatia // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

6. Dragičević Prtenjača, Marta; Bezić, Reana.
Introduction of Doli Incapax in Croatian Juvenile Justice System // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

7. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta; Gracin, Dijana.
Alternativne sankcije u Hrvatskoj // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

8. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
DNA and Innocence Projects in Croatia // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

9. Dragičević Prtenjača, Marta.
Migracije i krijumčarenje migranta // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

10. Dragičević Prtenjača, Marta.
Sukob interesa- u poslovnom (privatnom) sektoru // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija).

11. Dragičević Prtenjača, Marta.
Domestic Violence in Croatia- Criminal Offence or Misdemeanour // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija).

12. Dragičević Prtenjača, Marta.
Migrants, refugees and victims of THB – special reference to “non-punishment” of victims of THB for illegal acts in Croatia // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

13. Dragičević Prtenjača, Marta.
Svjetlosno onečišćenje u okviru kaznenopravne zaštite okoliša // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

14. Dragičević Prtenjača, Marta.
Legal Framework and Practical Issues of Combating Corruption in Croatia // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

15. Dragičević Prtenjača, Marta.
Change of Anti-Corruption Policies during Transition in Croatia // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

16. Dragičević Prtenjača, Marta.
Migracije i žrtve trgovanja ljudima s posebnim osvrtom na nekažnjavanje za počinjenja kaznena djela“ // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

17. Dragičević Prtenjača, Marta.
Freezing and Confiscation of Proceeds of Crime in Croatian Legal System- Legal Framework and Practical Issues // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

18. Božić, Vanda; Dragičević Prtenjača, Marta.
Koruptivna kaznena djela u praksi hrvatskih sudova- nekoliko studija slučaja // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

19. Dragičević Prtenjača, Marta.
Korupcija u gospodarstvu i javnim službama // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija).

20. Dragičević Prtenjača, Marta.
Illegal Markets in Croatia // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

21. Dragičević Prtenjača, Marta.
Economic Espionage- Normative Framework and Practical Issues in Croatia // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

22. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta.
Country Report of Croatia, Istanbul, Turska, 30.5.-3.6.2015. // .
(predavanje,ppt prezentacija).

23. Dragičević Prtenjača, Marta.
Corruption in National and International Law // .
(predavanje,ppt prezentacija).

24. Dragičević Prtenjača, Marta.
The Nexus between the Legalization of Prostitution and THB for Sexual Exploitation // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

25. Maršavelski, Aleksandar; Dragičević Prtenjača, Marta.
Responsibility of Political Parties for Corruption Criminal Offences // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

26. Gulišija Jurišić, Miranda; Dragičević Prtenjača, Marta.
Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

27. Derenčinović, Davor; Kralj, Tihomir; Dragičević Prtenjača, Marta.
Korupcijska kaznena djela, Opatija, Hrvatska, 2.-4.12.2010. // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Dragičević Prtenjača, Marta.
Kaznenopravni aspekti pasivnoga podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni Fakultet, 10.12. 2014., 444 str. Voditelj: Derenčinović, Davor.
 
  Druge vrste radova
 

1. Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
NATIONAL REPORT: CROATIA DEVELOPMENT OF ECONOMIC CRIMES AND ANTI- CORRUPTION POLICIES IN TRANSITIONAL PERIOD AND ITS CURRENT DOGMATIC BASE AND PROVISIONS, 2017. (izvješće).

2. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta.
National Report: Croatia- Penal Law Sanctions, 2015 ; p. 435-464. (izvješće).

3. Dragičević Prtenjača, Marta.
Normativni i praktični aspekti poreznog prekršajnog zakonodavstva i prakse, 2009. (stručni rad).