Vježbe se izvode radi stjecanja praktičnih znanja i vještina i izvode se u skladu s izvedbenim planom studija. Vježbe se održavaju u V. (zimskom semestru) i to dva sata tjedno. Polaznici vježbi za uredno izvršene studentske obveze u okviru vježbi dobivaju potpis o odslušanim vježbama i 2 pripadajuća ECTS boda. Student mora prisustvovati najmanje na tri četvrtine održanih sati vježbi te izvršiti utvrđene obveze iz upisanih vježbi, što nastavnik evidentira u indeks. Na vježbe studenti moraju nositi Kazneni zakon i udžbenike iz općeg i posebnog dijela.

Vježbe izvode nastavnici i suradnici. Suradnici u izvođenju vježbi su istaknuti pravni praktičari, suci, državni odvjetnici, odvjetnici i ostali vrsni pravnici iz prakse.