Pojam prekršaja i prekršajnog prava Razlikovanje od drugih kažnjivih radnji. Odnos kaznenog i prekršajnog postupka. Komprarativnopravni pregled koncepcija o prekršajima i prekršajnom pravu. Povijesni pregled razvoja hrvatskog prekršajnog prava. Međunarodnopravni aspekti prekršajnog prava-praksa Europskog suda za ljudska prava. Izvori prekršajnog prava i njihovo važenje. Opći dio materijalnog prekršajnog prava: prekršaj, ovlast za propisivanje prekršaja, načelo zakonitosti, činjenje i nečinjenje, krivnja, vrste prekršajnih sankcija, kazne, zastara, ostali instituti općeg dijela materijalnog prekršajnog prava. Pregled posebnog dijela materijalnog prekršajnog prava: prekršaji protiv sigurnosti prometa, financijski prekršaji, prekršaji protiv javnog reda i mira, prekršaji protiv autorskog i srodnih prava, izbor iz ostalih važnijih zakona koji predviđaju prekršaje. Prekršajni postupak. Načelo pravičnosti, načelo ekonomičnosti, načela neposrednosti, usmenosti, javnosti i kontradiktornosti. Stvarna nadležnost za vođenje prekršajnog postupka: sudovi i upravna tijela. Subjekti prekršajnog postupka. Pokretanje prekršajnog postupka. Izvidi upravnih tijela. Rasprava pred prekršajnim sudom/upravnim tijelom. Dokazno pravo prekršajnog postupka. Vrste odluka u prekršajnom postupku. Pravni lijekovi. Obavezni prekršajni nalog i naplata novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja. Izvršenje rješenja o prekršaju. Izvršenje novčane kazne i kazne zatvora. Supletorni zatvor. Izvršenje ostalih mjera.