Maloljetnička delinkvencija u suvremenom društvu. Pojam maloljetnika u kaznenom pravu. Odgovornost maloljetnika.
Sankcije za maloljetnike i kriteriji za izbor sankcija. Pojedine vrste odgojnih mjera. Kazna maloljetničkog zatvora.
Posebnosti kaznenog postupka protiv maloljetnika. Tijela kaznenog postupka. Odluka povodom prijave. Pripremni postupak. Sjednica vijeća ili glavna rasprava. Odluka vijeća za mladež. Pravni lijekovi.
Mlađe punoljetne osobe. Kaznenopravne odredbe. Kaznenopostupovne odredbe.
Kaznena djela na štetu maloljetnika. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži. Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa. Ostala kaznena djela na štetu maloljetnika (međunarodna prostitucija, trgovanje ljudima i ropstvo, čedomorstvo itd.).