Ciljevi kolegija:
1. Steći znanja o relevantnim pitanjima koja se javljaju u vezi pojedinih kaznenih djela;
2. Analizirati i tumačiti zakonske opise kaznenih djela;
3. Proširiti znanje studenata u području posebnog dijela kaznenog prava;
4. Upoznati se sa stranom i domaćom judikaturom i poredbenim pravom;
5. Ukazati na pitanja koja su prijeporna u teoriji i praksi;
6. Razviti sposobnost analitičkog i kritičkog razmišljanja studenata (postdiplomanta) iz svih perspektiva;
7. Vrednovati prednosti i nedostatke postojećih kaznenih djela i njihovu primjenu u praksi hrvatskih sudova

Kolegijem obuhvaća sljedeće sadržaje:
1.i kriminalnopolitički aspekti uređenja posebnog dijela kaznenog zakonodavstva;
2. povijesne odrednice;
3. uređenje i sistematika i glavni problemi izgradnje posebnog dijela kaznenog zakonodavstva;
4. konstrukcija modela zakonskih opisa kaznenih djela u posebnom dijelu;
5. posebni dio pozitivnog hrvatskog kaznenog zakonodavstva (razrada najučestalijih kaznenih djela i to: kaznena djela protiv života i tijela; kaznena djela protiv spolne slobode; kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta; kaznena djela protiv časti i ugleda; kaznena djela protiv imovine; kaznena djela protiv sigurnosti prometa; kaznena djela protiv braka, obitelji i djece; kaznena djela krivotvorenja; kaznena djela protiv službene dužnosti; kaznena djela protiv pravosuđa; tzv. cyber kriminal; kaznena djela protiv okoliša itd.
6. komparativno posebno kazneno zakonodavstvo